Zarządzenia

wersja do druku
ZARZĄDZENIA STAROSTY
  1. Zarządzenie nr 6/2005 w sprawie: powołania zespołu zadaniowego do realizacji projektu „Przejrzysta Polska”
  2. Zarządzenie nr 18/2005 w sprawie: wprowadzenia „Kodeksu etycznego pracownika Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim”
  3. Zarządzenie nr 19/2005 w sprawie: wprowadzenia „Procedury aktualizacji kart usług w Starostwie Powiatowym”
  4. Zarządzenie nr 20/2005 w sprawie: zasad oznakowania Starostwa Powiatowego, wydziałów, wyodrębnionych jednostek 
  5. Zarządzenie nr 21/2005 w sprawie: wprowadzenia Procedury zatrudniania pracowników na wolne lub nowe „stanowiska urzędnicze” w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim
  6. Zarządzenie nr 22/2005 w sprawie: opracowania materiału przybliżającego mieszkańcom budżet Powiatu, skąd mamy i na co wydajemy pieniądze 
w górę