Zadania obligatoryjne

wersja do druku
KARTY USŁUG
Karty usług umieszczone w Biurze Obsługi Mieszkańca
KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

28 września br. w grodziskim Starostwie odbyło się szkolenie z dziedziny etyki dla pracowników urzędu. Przeprowadził je sekretarz Tomasz Dolata. Pracownicy mieli okazję przeanalizować zaproponowany projekt kodeksu etycznego, który został przez obecnych zaakceptowany bez żadnych zmian.

Kodeks etyczny pracownika samorządowego Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim – pobierz
PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Uchwała nr XXIV/124/2004 z 30 listopada 2004r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.


Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 – pobierz


Protokół z dnia 21.09.2005 r. ze spotkania z organizacjami pozarządowymi Powiatu Grodziskiego – pobierz


STRATEGIA ROZWOJU POWIATU

Uchwała nr XXXV/171/2002 Rady Powiatu Grodziskiego z 26 lutego 2002 roku w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego do roku 2012 – pobierz

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego za okres 2002 – 2004 – Protokół nr XXX/2005 z 26 kwietnia 2005 r. – pobierz

Strategia Rozwoju Powiatu Grodzisk Wielkopolski

Kilka słów o „Strategii Rozwoju Powiatu Grodzisk Wielkopolski” – pobierz

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW
INFORMATOR BUDŻETOWY DLA MIESZKAŃCÓW
w górę