SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INFORMUJE

wersja do druku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

62 – 065 Grodzisk Wielkopolski ul. Mossego 17

tel. /061/ 4445523   fax. /061/ 4445720

ident. 000317760   NIP 9950036856

JAKOŚĆ W NASZYM SZPITALU TO JEST TO CZEGO CHCE PACJENT

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim stawia na wysoki poziom usług i efektywność zarządzania. Sprawowanie opieki stacjonarnej, udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych oraz świadczeń diagnostycznych to główne cele działalności naszego szpitala. Zadania te realizujemy poprzez poszczególne jednostki i komórki organizacyjne SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. Dysponujemy ponad 106 miejscami łóżkowymi na 5 oddziałach szpitalnych.

Świadczenia zdrowotne są udzielane w następujących komórkach organizacyjnych:

– Izba Przyjęć

– Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

– Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urologicznym

– Oddział Ginekologiczno – Położniczy

– Oddział Noworodkowy

– Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym

– Pogotowie Ratunkowe

Zapewniamy wysoki poziom naszych świadczeń dzięki bardzo dobrze wyszkolonej kadrze oraz doskonałemu zapleczu sprzętowemu, umożliwiającemu przeprowadzanie badań i zabiegów.

Poradnie specjalistyczne:

Poradnia Chirurgiczna

poniedziałek 8.00 – 19.00

wtorek  8.00 – 19.00

środa  8.00 – 19.00

czwartek 8.00 – 19.00

piątek  8.00 – 19.00

Rejestracja pod nr tel. 4436539 lub osobiście codziennie od godz. 8.00 – 14.30

Poradnia Gastroenterologiczna

poniedziałek 9.00 – 11.00

Rejestracja pod nr tel. 4436550 lub osobiście codziennie od godz. 8.00 – 14.00

Poradnia Ginekologiczno – Położnicza Grodzisk Wlkp.

poniedziałek 9.00 – 18.00

wtorek  8.00 – 20.00

środa  8.00 – 14.00

czwartek 8.00 – 17.30

piątek  8.00 – 15.30

Rejestracja pod nr tel. 4436561 lub osobiście codziennie w godzinach pracy poradni.

Poradnia Ginekologiczno – Położnicza Kamieniec

środa  15.00 – 18.00

piątek  16.00 – 20.00

Rejestracja pod nr tel. 600 366 793 lub osobiście codziennie w godzinach pracy poradni.

Poradnia Kardiologiczna

czwartek 12.00 – 18.00

Rejestracja pod nr tel. 4436550 lub osobiście codziennie od godz. 8.00 – 14.00

Poradnia Neonatologiczna

poniedziałek 14.00 – 15.30

wtorek  10.00 – 11.30

Rejestracja pod nr tel. 4436574 lub osobiście codziennie od godz. 8.00 – 14.00

Poradnia Neurologiczna

czwartek  14.30 – 19.30

sobota    9.00 – 14.30

Lekarz przyjmuje raz w tygodniu, co drugi czwartek i sobotę w miesiącu.

Rejestracja pod nr tel. 4436-580 lub osobiście w godzinach pracy poradni.

Poradnia Urazowo – Ortopedyczna

poniedziałek 14.00 – 20.00

środa    8.00 – 20.00

czwartek 14.30 – 20.00

Rejestracja pod nr tel. 4436539 lub osobiście w godzinach pracy poradni.

Poradnia Urologiczna

poniedziałek  16.00 – 20.00

Rejestracja pod nr tel. 4436580 lub osobiście w godzinach pracy poradni.

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wykonywane są następujące badania:

– Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego – KOLONOSKOPIA

– Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego – GASTROSKOPIA

– Badanie ELEKTROKARDIOGRAFICZNE

– Badanie ultrasonograficzne – DOPPLER DUPLEX

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wykonywane są następujące badania:

– Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego – KOLONOSKOPIA

– Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego – GASTROSKOPIA

– Badanie ELEKTROKARDIOGRAFICZNE

– Badanie ultrasonograficzne – DOPPLER DUPLEX

Badania wykonywane w Pracowni Bakteriologicznej w ramach opieki ambulatoryjnej:

– Posiew moczu (jałowy lub z identyfikacją i antybiogramem)

– Wymaz z ran, ropni – posiew tlenowy (ujemny lub z identyfikacją i antybiogramem)

– Wymaz z ran, ropni – posiew beztlenowy (ujemny lub z identyfikacją i antybiogramem)

– Wymaz z gardła, nosa, nosogardzieli, ucha, worka spojówkowego, posiew plwociny (ujemny lub z identyfikacją i antybiogramem)

– Biocenoza pochwy

– Posiew płynu mózgowo – rdzeniowego ujemny lub z identyfikacją i antybiogramem)

– Posiew krwi i płynu z jam ciała – posiew tlenowy (ujemny lub z identyfikacją i antybiogramem)

– Posiew krwi i płynu z jam ciała – posiew beztlenowy (ujemny lub z identyfikacją i antybiogramem)

Badania wykonywane w Pracowni Rentgenodiagnostyki w ramach opieki ambulatoryjnej:

– Rtg klatki piersiowej 1 rzut /p-a lub bok/

– Rtg klatki piersiowej /p-a i bok/

– Rtg klatki piersiowej z oceną sylwetki serca

– Rtg klatki piersiowej dzieci do lat 6 /p-a lub bok/

– Rtg klatki piersiowej dzieci do lat 6 /p-a i bok/

– Rtg klatki piersiowej bez opisu

– Rtg przeglądowe jamy brzusznej

– Rtg pęcherzyka moczowego

– Rtg zatok

– Rtg oczodołów

– Rtg żuchwy

– Rtg żuchwy /prawa lub lewa gałąź/

– Rtg stawu skroniowo – żuchwowego

– Rtg siodełka tureckiego

– Rtg boczne nosa

– Rtg kanału nerwu wzrokowego

– Rtg uszu 1 metodą /Schulera, Stenwersa, Meiera/

– Rtg czaszki /p-a i bok/

– Rtg podstawy czaszki

– Rtg twarzoczaszki

– Rtg kręgosłupa na stojąco /a-p i bok/

– Rtg kręgosłupa szyjnego /a-p i bok/

– Rtg kręgosłupa szyjnego /a-p lub bok/

– Rtg skośne kręgosłupa szyjnego

– Rtg czynnościowe kręgosłupa szyjnego

– Rtg zęba obrotnika

– Rtg kręgosłupa piersiowego /a-p i bok/

– Rtg kręgosłupa piersiowego 2 pozycje

– Rtg kręgosłupa lędźwiowego /a-p i bok/

– Skosy kręgosłupa lędźwiowego

– Rtg czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego

– Rtg celowane L5/S1

– Rtg kręgosłupa lędźwiowego /a-p, bok i celówka/

– Rtg przejścia piersiowo – lędźwiowego /a-p i bok/

– Rtg kości ogonowej /a-p lub bok/

– Rtg kręgosłupa /skolioza a-p/ na stojąco

– Rtg stawów krzyżowo – biodrowych /a-p z miednicą +bok/

– Rtg stawów krzyżowo – biodrowych /skośne lewe i prawe/

– Rtg skośne jednego stawu krzyżowo – biodrowego

– Rtg stawów biodrowych/a-p/

– Rtg jednego stawu biodrowego /a-p/

– Rtg jednego stawu biodrowego /a-p i osiowe/

– Rtg stawów biodrowych /a-p i osiowe/

– Rtg stawów biodrowych u dzieci /a-p lub osiowe/

– Rtg mostka /p-a lub bok/

– Rtg żeber

– Rtg obojczyka

– Rtg łopatki /a-p lub skośne/

– Rtg stawu barkowego/a-p lub osiowe/

– Rtg stawu barkowego /a-p i osiowe/

– Rtg kości ramiennej

– Rtg stawu łokciowego /a-p i bok/

– Rtg kości przedramienia /a-p i bol/

– Rtg nadgarstka /a-p i bok/

– Rtg dłoni /a-p i skos/

– Rtg śródręcza /a-p i skos/

– Rtg palców ręki /a-p i bok/

– Rtg kości udowej /a-p i bok/

– Rtg kości udowej /a-p lub bok/

– Rtg stawu kolanowego /a-p i bok/

– Rtg stawu kolanowego /a-p lub bok/

– Rtg osiowe rzepki

– Rtg podudzia /a-p i bok/

– Rtg podudzia /a-p lub bok/

– Rtg stawu skokowego /a-p i bok/

– Rtg stopy /a-p i bok/

– Rtg stopy /a-p lub bok/

– Rtg kości piętowej /bok/

– Rtg kości piętowej/osiowe/obu pięt

– Rtg palców stopy /a-p i bok/

– Rtg porównawcze stóp/a-p i bok/

– Rtg porównawcze stawów skokowych /a-p i bok/

– Rtg porównawcze stawów kolanowych /a-p i bok/

– Rtg porównawcze nadgarstka /a-p i bok/

– Rtg porównawcze dłoni /a-p i skos/

– Rtg porównawcze stawów łokciowych /a-p i bok/

– Rtg nadgarstka /tzw. wiek kostny/

– Rtg tchawicy /a-p/

– Rtg przewodu pokarmowego

– Wlew jelita grubego

– Urografia

– Cholangiografia

– HSG

– USG jamy brzusznej

– USG tarczycy

– Opis dostarczonego zdjęcia

Efektywne funkcjonowanie systemu jakości i nieustanne doskonalenie jego efektywności realizowane są poprzez:

– zapewnienie najlepszego środowiska dla wykonywanych usług,

– zatrudnienie wykwalifikowanego personelu medycznego, który udziela świadczeń leczniczych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny,

– ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu,

– optymalizację kosztów usługi, czyli leczenie skuteczne i ekonomiczne,

– monitorowanie poziomu satysfakcji pacjentów,

– poprawę efektywności procesów diagnostycznych i leczniczych.

Naszą misją jest zapewnienie pacjentom najwyższego poziomu świadczeń medycznych, a tym samym uzyskanie możliwie najlepszych efektów leczniczych. W naszych działaniach dążymy do doskonałości.

Materiał przygotował SP ZOZ Grodzisk Wielkopolski

w górę