ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

wersja do druku

Zarząd Powiatu informuje, że otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz edukacji prawnej polegający na powierzeniu organizacji pozarządowej prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodzisku Wielkopolskim w roku 2018 został rozstrzygnięty.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie prowadzony przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” w siedzibą w Kielcach. Punkt będzie funkcjonował 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1, począwszy od 2.01.2018 r.

Godziny pracy punktu zostaną podane w terminie późniejszym.

UCHWAŁA NR 509/2017 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r.

w górę