REALIZACJA PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMIN POWIATU GRODZISKIEGO W ROKU 2017

wersja do druku

Powiat Grodziski informuje, że zakończyła się realizacja zaplanowanego na 2017 rok przedsięwzięcia  pn.: „Realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodziskiego w roku 2017”.

W ramach zadania:

  1. Dokonano demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu 14 nieruchomości natomiast w zakresie zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia azbestu z terenu 91 nieruchomości.
  2. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia jest unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych poprzez wywiezienie na składowisko odpadów niebezpiecznych w ilości 249,465 Mg. Odpadami zawierającymi azbest były wyłącznie pokrycia dachowe wykonane z płyt azbestowo – cementowych. Odpady te unieszkodliwione zostały na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest prowadzone przez ECO-POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz.
  3. Środki przeznaczone na realizację programu pochodziły z następujących źródeł:

– budżet powiatu grodziskiego,

– środki gmin powiatu grodziskiego,

– pozyskano środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  1. Na realizację programu wydatkowano 96 861,78 złotych, z czego 77,43% pokryło dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu, czyli 75 000,00 złotych
  2. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „eko-grunt” Wojciech Wieczorek, ul. Goleszowska 15/20, 43-300 Bielsko-Biała wyłonione w trybie zapytania ofertowego.

 

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.wfosgw.poznan.pl

PRZEDSIĘWZIĘCIE

pn „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodziskiego w roku 2017”

zrealizowano przy wsparciu finansowym

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

w górę