RAPORT O STANIE POWIATU GRODZISKIEGO ZA ROK 2018

wersja do druku

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511)  Zarząd Powiatu Grodziskiego przedstawił Radzie Powiatu „Raport o stanie Powiatu Grodziskiego za rok 2018” .

Debata nad raportem o stanie powiatu odbędzie się na  IX sesji Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 13.00

W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać głos radni i mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami  (w powiecie do 100 000 mieszkańców) co najmniej 150 osób.

W zgłoszeniu należy wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania i podpis mieszkańca.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być rozpatrywany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

raport o stanie powiatu za 2018 r.

 

w górę