RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Powiatu Grodziskiego Z WIZYTĄ W KONINIE

wersja do druku

W czwartek 17 grudnia przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Grodziskiego, osoby reprezentujące samorząd powiatowy oraz samorządy gmin Grodzisk Wielkopolski i Rakoniewice wzięli udział w wizycie studyjnej w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie.
Celem wizyty było zapoznanie się z wypracowanym przez koniński samorząd i środowisko organizacji pozarządowych modelem współpracy uchodzącym aktualnie za wzorcowy w skali kraju. Delegacja z powiatu grodziskiego miała okazję zapoznać się z interesującymi rozwiązaniami i pomysłami służącymi budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego oraz wykorzystywaniu potencjału i aktywności mieszkańców Konina, którym dano realny wpływ na kształtowanie różnych płaszczyzn funkcjonowania miasta. Współpraca na linii samorząd – NGO oparta jest na faktycznym partnerstwie i zaufania. Warto podkreślić, że taki model przynosi faktyczne i pozytywne efekty w postaci ciekawych inicjatyw służących mieszkańcom i niekonwencjonalnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych.

Spotkanie ze strony gospodarzy prowadził Kierownik Centrum – Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych Bartosz Jędrzejczak. Opowiedział dlaczego i w jaki sposób doszło do zainicjowania zmian, z jakimi problemami musiał zmierzyć się samorząd i mieszkańcy Konina wprowadzając nowe rozwiązania i jakie są ich rezultaty.

Grodziska delegacja miała możliwość zwiedzenia budynku Centrum Organizacji Pozarządowych. Znajdują się w nim pomieszczenia, które są przeznaczone do użytku koninian działających w ramach organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Są one wyposażone w stanowiska komputerowe, szafki, zaplecze socjalne i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Centrum dostępne jest dla osób zainteresowanych przez cały dzień. Przy Centrum działają również spółdzielnie socjalne prowadzące m. in. sklep ze sprzętem dla osób niepełnosprawnych i hostel.

Uczestnicy wizyty studyjnej spotkali się również z wiceprzewodniczącą Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Panią Ewą Jeżak. Zaprezentowała ona działalność tego gremium w Koninie.

TEKST: M. Brudło
FOTO: S. Górny

w górę