PRZESUNIĘCIE TERMINU WNIESIENIA OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

wersja do druku

 W  związku z wejściem w życie  w dniu 25 czerwca 2020r.  ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19( 1 )- tzw. Tarczy 4.0, która znowelizowała przepis art.15 j ustawy z dnia 31 marca  2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020r. poz.568) Starosta Grodziski informuje, że opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za rok 2020 należy wnieść do 31 stycznia 2021r.

w górę