PRZEJAZD AUTOBUSÓW PRZEZ GRODZISK WIELKOPOLSKI….

wersja do druku

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego w sprawie przejazdu autobusów przez Grodzisk Wielkopolski nie ma racji.
W dniu 27 listopada 2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, której przewodniczy Starosta Grodziski. Jednym z punktów porządku obrad było przedstawienie przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego koncepcji organizacji ruchu na terenie Grodziska Wielkopolskiego. Według przedstawionych informacji koncepcja zawierała między innymi zakaz poruszania się po większości ulic Grodziska Wielkopolskiego wszelkich pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz przekształcenie części ulicy Mossego w ulicę o ruchu jednokierunkowym.

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego nie przesłał wyprzedzająco stosownych pisemnych materiałów, więc referował temat w formie ustnej wypowiedzi. Starosta podziękował Burmistrzowi za przedstawione informacje a członkowie Komisji przychylili się do proponowanej koncepcji zmiany organizacji ruchu.
W toku dalszego procedowania sprawy i prowadzonych konsultacji społecznych między innymi ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz z firmami realizującymi usługi w zakresie przewozów autobusowych okazało się, że trasa przejazdu autobusów zmieni się na tyle, że znacząco wzrośnie czas przejazdu autobusów oraz ceny biletów.

Wzrosty cen biletów na wybranych trasach byłyby następujące (na podstawie informacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu z dnia 13 lutego 2014 roku):

Bilety Jednorazowe Bilety Miesięczne
Grodzisk Wlkp. – Kąkolewo z 5,30 zł na 6,60 zł z 167 zł na 209 zł
Grodzisk Wlkp. – Nowy Tomyśl z 9,00 zł na 10,30 zł z 288 zł na 324 zł
Grodzisk Wlkp. – Rakoniewice z 6,60 zł na 7,90 zł z 168 zł na 189 zł
Grodzisk Wlkp. – Rostarzewo z 7,90 zł na 9,00 zł z 189 zł na 231 zł
Grodzisk Wlkp. – Wolsztyn z 9,00 zł na 10,30 zł z 231 zł na 260 zł
Grodzisk Wlkp. – Granowo z 6,60 zł na 7,90 zł z 168 zł na 189 zł
Grodzisk Wlkp. – Modrze z 9,00 zł na 10,30 zł z 288 zł na 324 zł
Grodzisk Wlkp. – Stęszew z 10,30 zł na 11,00 zł z 231 zł na 260 zł
Grodzisk Wlkp. – Poznań z 13,90 zł na 15,40 zł z 353 zł na 386 zł
Poznań – Wolsztyn z 18,50 zł na 21,30 zł z 470 zł na 510 zł
Poznań – Rakoniewice z 15,40 zł na 18,50 zł z 386 zł na 470 zł

W przywołanym wyżej piśmie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu, proponowane przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego zmiany w trasie przejazdów autobusów opiniuje negatywnie ze względu na wydłużoną trasę przejazdu, co pociąga za sobą wyższe koszty przejazdu oraz likwidację przystanków pośrednich na terenie Grodziska Wlkp., co z kolei utrudni podróżnym dostęp do usług komunikacji autobusowej.

Jednocześnie na podstawie informacji Policji, której rejestry statystyczne odnotowały tylko jedną kolizję z udziałem autobusu w roku 2011, stwierdzono, że około 45 autobusów przejeżdżających w dni robocze w ciągu doby przez Grodzisk Wielkopolski, nie stanowi znaczącego utrudnienia dla pozostałych uczestników ruchu. Także gabaryty i ciężar większości autobusów są takie, że nie przyczyniają się do pogorszenia stanu dróg bardziej niż inne pojazdy.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że transport publiczny odgrywa ważną rolę społeczną, a z przejazdów autobusowych korzysta młodzież szkolna dojeżdżająca do szkół ponadgimnazjalnych, interesanci instytucji mających swoje siedziby w Grodzisku Wielkopolskim, który jest przecież miastem powiatowym, oraz pracownicy wielu zlokalizowanych w nim firm, Starosta Grodziski na kolejnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 26 marca 2014 r. na którym Komisja dalej analizowała projekt zmian organizacji ruchu, rekomendował Komisji zaopiniowanie projektu organizacji ruchu przygotowanego przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego pozytywnie, z wyłączeniem zmiany organizacji ruchu dla autobusów. Komisja wyraziła dla takiego projektu akceptację. W takim duchu wydana została tego samego dnia (Decyzja) Klauzula Zatwierdzenia Organizacji Ruchu nr 3/2014.

Podejmując decyzję o wyłączeniu tras przejazdów autobusów z projektu zmian organizacji ruchu, Starosta Grodziski oraz członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wzięli pod uwagę względy społeczne, przede wszystkim dostęp młodzieży do grodziskich szkółponadgimnazjalnych oraz wzrost ceny biletów autobusowych, który byłby znaczący gdyby wydłużyła się trasa przejazdu autobusów.

W wyniku zmiany projektu organizacji ruchu wyprowadzono z centrum Grodziska Wielkopolskiego ruch pojazdów o masie powyżej 3,5 tony (poza autobusami) oraz zmieniono zasady ruchu w niektórych innych zakresach. Dzięki takiemu działaniu znacząco poprawiło się bezpieczeństwo uczestników ruchu na ulicach Grodziska Wielkopolskiego oraz spowolniono proces degradacji nawierzchni ulic.

Starosta Grodziski podjął decyzję zgodną z interesem mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego i Powiatu Grodziskiego, a ostatnie działania Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego w zakresie likwidacji przystanków autobusowych na terenie Grodziska Wlkp. są zupełnie niezrozumiałe i nie wynikają z obowiązujących zasad organizacji ruchu autobusów.

Mariusz Zgaiński
  Starosta Grodziski   

w górę