PROGRAM „Miłosz odNowa”

wersja do druku

Rok 2011 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Czesława Miłosza. Jest to związane z przypadającą w tym roku setną rocznicą urodzin poety. W związku z tym Centrum Edukacji Obywatelskiej zaproponowało uczniom udział w programie „Miłosz odNowa”. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim jest jedną ze 170 szkół w Polsce, które uczestniczą w programie.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie mają za zadanie przeprowadzić zajęcia dotyczące wybranych utworów poety i zorganizować święto tego wybitnego Polaka. W ZSP im. E. Kwiatkowskiego koordynatorem projektu jest polonistka – Bożena Klapa, a współorganizatorem, historyk – Włodzimierz Pawlik. W projekcie uczestniczą uczniowie całej szkoły. Wiodącą grupę stanowią uczniowie kl. 1L. Obsługą strony internetowej zajmuje się młodzież kl. 3B: Krzysztof Eckert, Łukasz Lemański i Kamil Nadobnik.

W marcu uczniowie z opiekunami opracowali zadania do zrealizowania. Dotychczas w ramach projektu przygotowano m.in. reinterpretację wiersza „Który skrzywdziłeś”, cykl zajęć opartych na lekturze „Zniewolonego umysłu” i znajomości realiów PRL-u oraz spektakl słowno – muzyczny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Zaplanowano jeszcze wiele ciekawych przedsięwzięć m. in. audycję okolicznościową w szkolnym radiowęźle, konkurs na pracę plastyczną/album dokumentujący piękno powiatu grodziskiego, wypuszczenie ze schodów magistratu 300 balonów z frazami z tekstów poety, wydanie specjalnego numeru Informatora Szkolnego, a także czytanie utworów Miłosza w szkole podstawowej, gimnazjum i ZSP im. E. Kwiatkowskiego przez uczniów naszej szkoły. Atrakcyjnie zapowiada się recytacja utworów poety w Bibliotece Publicznej w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie umiejętności deklamacyjne zaprezentują radni powiatu grodziskiego.

Wszystkie informacje na bieżąco można sprawdzać na stronie internetowej projektu: http://miloszodnowagrodzisk.cba.pl/

Do 10 czerwca 2011 roku grupa realizująca projekt musi wysłać sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia oraz materiały w formie elektronicznej. Efekty pracy zespołów z całego kraju zostaną zaprezentowane w publikacji podsumowującej program, zawierającej scenariusze lekcji, przykłady projektów uczniowskich oraz teksty specjalistów od Czesława Miłosza.

Program „Miłosz odNowa” realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Wydawnictwo Szkolne PWN w ramach Programu „Miłosz 2011 – Promesa” ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
MATERIAŁ: ZSP Grodzisk Wielkopolski

  • PROGRAM „Miłosz odNowa”
  • PROGRAM „Miłosz odNowa”
  • PROGRAM „Miłosz odNowa”

w górę