POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W GRODZISKU

wersja do druku

W dniu dzisiejszym, w czwartek 25 czerwca 2020 roku, odbyło się pożegnanie absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim.

W tym roku nieco inaczej, ze względu na panującą epidemię zachowane zostały wszelkie zasady bezpieczeństwa.

Absolwenci odebrali swoje świadectwa i wyróżnienia za sumienną trzyletnią pracę.

W uroczystości uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście, a wśród nich przedstawiciele samorządu Powiatu Grodziskiego: Wicestarosta Grodziski – Sławomir Górny i Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego – Sebastian Skrzypczak.

Podczas uroczystości Dyrektor Liceum – Jadwiga Łacheta wręczyła 11 absolwentom świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem a do rodziców skierowane zostały listy gratulacyjne. Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy zdobyli bardzo dobre i dobre wyniki w nauce.

Absolwentem roku 2020 została Julia Kaczmarek z klasy III a, która na świadectwie ukończenia szkoły uzyskała najwyższą średnią ocen: 5,58 i wzorową ocenę z zachowania.

Absolwentem Rozsławiającym Imię Szkoły została Joanna Skrzypczak z klasy III c, która wykazała się szczególną aktywnością we wszystkich dziadzinach życia szkolnego.

Absolwentem – Sportowcem 2020 w kategorii dziewcząt została Joanna Skrzypczak  z klasy III c, natomiast Absolwentem – Sportowcem 2020 w kategorii chłopców – Bartosz Kossowski z klasy III b.

Nagrodą za trzyletnią 100%  obecność na zajęciach szkolnych wyróżniony został Patryk Mokrzyński z klasy III c.

Ponadto dyplomami i wpisem do kroniki szkoły nagrodzono młodzież za szczególne osiągnięcia oraz za aktywną pracę na rzecz szkoły i społeczności lokalnej.

Wszystkim Absolwentom gratulujemy ukończenia szkoły i życzymy powodzenia przy dokonywaniu życiowych wyborów.

w górę