POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH

wersja do druku

W piątek, 26 czerwca 2020 roku, uczniowie klas trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim, spotkali się, by wziąć udział w uroczystym zakończeniu edukacji.

Absolwenci odebrali swoje świadectwa, nagrody i wyróżnienia za sumienną trzyletnią pracę.

Tytuł Najlepszego Absolwenta zdobył Maciej Kruczek, który odebrał nagrodę i gratulacje z rąk Wicestarosty Grodziskiego Sławomira Górnego oraz Dyrektor Szkoły Anny Matysiak.

Stuprocentową frekwencją w całym cyklu nauczania wykazał się Leszek Wróblewski, a stuprocentową frekwencją w roku szkolnym 2019/2020 Arkadiusz Kwiatek.

Ponadto, wyróżniono uczniów w poszczególnych zawodach. Przekazano także wyróżnienia dla najlepszych uczniów z Powiatowego Zrzeszenia Handlu i Usług oraz Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości.

Wszystkim Absolwentom gratulujemy ukończenia szkoły i życzymy powodzenia na dalszej drodze edukacyjnej i zawodowej!

w górę