POWOŁANIE POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

wersja do druku

W poniedziałek, 7 stycznia 2020 roku w Powiatowym Punkcie Pomocy Wzajemnej, Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński  pożegnał członków IV Kadencji Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Wspólnie z Przewodniczącą Rady – Katarzyną Krysmann, podziękowali członkom za dotychczasową pracę, zaangażowanie, poświęcony czas i wsparcie działań na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.
Do zakresu działań Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, której kadencja trwa 4 lata, należy: opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych, ocena realizacji zadań, inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacja praw osób niepełnosprawnych oraz ocena realizacji programów.

W tym samym dniu Starosta Grodziski powołał 5 nowych członków na V Kadencję Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych w Grodzisku Wlkp. Powołani zostali:
1.    Katarzyna Krysmann- przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom ,,SERCE” w Rakoniewicach,
2.    Ewelina Gmerek-Urbanek – przedstawiciel  Ośrodka Pomoc Społecznej w Kamieńcu,
3.    Barbara Nolka- przedstawiciel Stowarzyszenia ,,Amazonki” w Grodzisku Wlkp.,
4.    Ilona Maciejewska – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Wlkp.,
5.    Anna Hoffman – przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Grodzisku Wlkp.
Przewodniczącą nowo Powołanej Rady została Katarzyna Krysmann.

w górę