POLICYJNE SZKOLENIE DLA HANDLOWCÓW

wersja do druku
Spotkanie przedstawicieli grodziskiej policji z kierownikami oraz pracownikami punktów handlowych, wchodzących w skład Powiatowego Zrzeszenia Handlu i Usług w Grodzisku Wielkopolskim, było okazją do przekazania kilku praktycznych porad w zakresie poprawy bezpieczeństwa w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Policjanci Zespołu Prewencji Kryminalnej grodziskiej KPP, przy wsparciu prezesa Powiatowego Zrzeszenia Handlu i Usług zorganizowali, a następnie przeprowadzili, szkolenie dla kierowników oraz pracowników punktów handlowych, wchodzących w skład Zrzeszenia.
Głównym tematem spotkania było ograniczenie przestępczości kryminalnej i gospodarczej, przez propagowanie technicznych lub elektronicznych form zabezpieczenia mienia. Funkcjonariusze zwracali uwagę na unikanie tzw. „okazji” w działalności gospodarczej oraz innych zachowań, które narażają sprzedawcę na niebezpieczeństwo stania się ofiarą kradzieży, napadu czy oszustwa. Ponadto policjanci omówili procedurę postępowania w momencie napadu rabunkowego z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
Podczas szkolenia, mundurowi szczególną uwagę zwracali na ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, gdzie w art. 6 ust 1 zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do 18 lat pod groźbą grzywny, sięgającej nawet 5000 zł. Przypomnieli również o obowiązującym zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim.
Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony pracowników, jak i kierownictwa placówek handlowych. Informacje przekazane przez policję na pewno w dużej mierze pomogły w przybliżeniu zagrożeń, z jakimi osoby te mogą się spotkać w trakcie wykonywanej pracy.
Materiał: T. Górny (KPP)
w górę