POLICJA DLA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO

wersja do druku
Policjanci w Grodzisku Wlkp. podsumowali przeprowadzoną w piątek akcję pod hasłem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. W tak niesprzyjających warunkach atmosferycznych, jakie panowały na drogach, mundurowi zwracali uwagę na pieszych, rowerzystów oraz cyklistów poruszających się po grodziskich drogach.

Wzmożone działania pod hasłem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym oraz rowerzystom, realizowane były na terenie powiatu grodziskiego. Policjanci przez cały czas trwania akcji, zwracali szczególną uwagę na zachowanie właściwych relacji kierujący – pieszy, a także na zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników.

Opady śniegu i śliska nawierzchnia są problemem nie tylko dla kierujących, ale również pieszych, którzy muszą bardzo uważać, przechodząc na drugą stronę ulicy. Dużym utrudnieniem stały się też ośnieżone chodniki i pobocza. Zwały śniegu spowodowały, że piesi nieraz wbrew własnej woli, musieli chodzić po jezdni. W trakcie przeprowadzonych kilkudziesięciu kontroli policjanci przypominali zarówno kierowcom, jak i pieszym o zachowaniu ostrożności i przewidywaniu, co może się wydarzyć, jeśli ich zachowania będą ryzykowne.

W godzinach wieczorowo – nocnych bezpieczeństwo pieszych w dużej mierze uzależnione jest od tego, czy są dobrze widoczni dla kierujących pojazdami. Stąd też w czasie prowadzonych działań policjanci zachęcali niechronionych uczestników ruchu do noszenia elementów odblaskowych. Funkcjonariusze kierującym pojazdami zwracali szczególną uwagę, że zbliżając się do przejścia dla pieszych,  mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i powinni ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu.

W trakcie trwania akcji funkcjonariusze wylegitymowali 111 osób. Skontrolowali łącznie 47 samochodów. Do najczęściej ujawnianych wykroczeń należało przekraczanie podwójnej linii ciągłej, przechodzenie przez drogę poza przejściem dla pieszych, nie stosowanie się do znaków drogowych. Policjanci wystawili łącznie 17 mandatów karnych na łączną sumę kilkuset złotych. W czterech przypadkach kierowcom zabrane zostały dowody rejestracyjne.

Działania policjantów, ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych użytkowników dróg, miały na celu podnoszenie świadomości społecznej w zakresie występujących zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im. Policjanci podczas działań informowali kierujących jednośladami oraz pieszych o elementach odblaskowych, które należy zakładać na odzież wierzchnią, gdyż widoczność podczas opadów oraz w porze wieczorowo – nocnej jest w dużej mierze ograniczona.

Materiał: T. Górny (KPP)

w górę