PODSUMOWANIE SZLACHETNEJ PACZKI

wersja do druku

Zakończyła się XV edycja przedświątecznej akcji, mającej na celu wspieranie najbardziej potrzebujących. Organizatorzy i koordynatorzy „Szlachetnej Paczki” na naszym terenie, przesłali nam podsumowanie tegorocznej odsłony akcji. 
„Za nami finał Szlachetnej Paczki!
W dniach 11, 12 i 13 grudnia w Grodzisku odbył się finał Szlachetnej Paczki – jednego z projektów stowarzyszenie Wiosna. Włączone zostały 44 rodziny żyjące w niezawinionej biedzie: osoby starsze, niepełnosprawne, samotne matki, rodziny wielodzietne oraz inne, które spotkało nieszczęście. Były to niesamowicie emocjonujące trzy dni, stanowiące zwieńczenie naszej kilkumiesięcznej pracy.
Dzięki hojności darczyńców, która przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, udało się pobić kolejny rekord, gdyż łączna liczba osób, które otworzyły swoje serca i portfele wyniosła ponad 750, a szacowana wartość pomocy wyniosła aż 85 tys. 550 zł!!!
Do akcji włączyli się: patron honorowy – starosta grodziski Mariusz Zgaiński wraz z Radą Powiatu, a także pracownicy firm: PAGO Sp. z o. o., Groclin S.A., Indrol Sp. z o. o., Ampol International Sp. z o.o., Thermod Polska Sp. z o.o., Energa Operator S.A., Pepco (21 rejon), Bank Spółdzielczy w Grodzisku, CKR Masarnia, Groszek – FU Pomocni Łukasz Tomaszewski, OBUD Michał Budziński, Rohlig Suus Logistics, Urząd Miasta i Gminy oraz MGOK w Lwówku, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych oraz strażacy OSP w Słocinie.
Pomoc dla rodzin przygotowana była również przez nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej w Gradowicach, Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach, Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego oraz Centrum Kształcenia dla Dorosłych w Grodzisku. Paczki przygotowane zostały również przez wiele osób prywatnych, których wymienić nie sposób.
Dodatkowe podziękowania należą się:
– Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku, Ośrodkom Pomocy Społecznej w Granowie i Kamieńcu, Caritas parafialnym, Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło”, pielęgniarkom środowiskowym z ośrodka „Remedium”, Stowarzyszeniu „Amazonki”, pani Lidii Maciejewskiej ze Szkoły Podstawowej nr 1, sołtysom wsi zlokalizowanych w powiecie grodziskim oraz wielu innym osobom pomocnym w dotarciu do rodzin potrzebujących;
– Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej za udostępnienie świetlicy na potrzeby przeprowadzenia szkoleń dla wolontariuszy oraz miejsca na magazyn finałowy;
– posłowi Pawłowi Szałamasze, za udostępnienie biura na potrzeby przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych;
– księżom Jackowi Maćkowiakowi i Władysławowi Łapawie, za informowanie wiernych o projekcie;
– Grodziskiej Orkiestrze Dętej, za wsparcie podczas wydarzenia promocyjnego „Marsz na Otwarcie Bazy Rodzin”;
– portalom i gazetom lokalnym, za bezpłatną promocję;
– hurtowni P.H.U. „Format” Dariusz Krawczyk za druk materiałów promocyjnych;
– 7 kierowcom wożącym paczki do i z magazynu.
– oraz wielu innym osobom, które nas wspierały.
Wszystkie osoby zaangażowane w projekt połączyła idea niesienia mądrej pomocy tym, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują i potrafią ją docenić. Tylko mądra pomoc, która motywuje człowieka do podejmowania wyzwań i zmiany swojego życia jest prawdziwie skuteczna, nie tylko ze względu na wsparcie materialne, które udziela się osobom potrzebującym, ale przede wszystkim wsparcie mentalne, przejawiające się poprzez dostrzeżenie i docenienie bohaterskiej postawy w zmaganiu się z trudami życia codziennego.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i do zobaczenia w przyszłym roku!
Wolontariusze Szlachetnej Paczki w rejonie Grodzisk”

w górę