„PL13 OGRANICZANIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU”

wersja do druku

 

W związku z rozpoczęciem prac przygotowawczych nad przystąpieniem Powiatu Grodziskiego do konkursu pn. „PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa, Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. zaprasza do współpracy przy tworzeniu i realizacji projektu, który wpisywałby się w założenia konkursu, lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Gmin Powiatu Grodziskiego, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
Konkurs skierowany jest do powiatów charakteryzujących się najwyższym standaryzowanym wskaźnikiem umieralności (SMR) w trzyletnim okresie 2009 – 2011 w kategorii umieralność ogółem, nowotwory złośliwe ogółem, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, choroby układu trawiennego, przyczyny zewnętrzne.
Jeśli chodzi o Powiat Grodziski to w okresie lat 2009-2011 liczba zgonów wyniosła 1347 osób (SMR 1,116) z czego na nowotwory złośliwe ogółem zmarły 344 osoby (SMR 1,172), na nowotwór złośliwy jelita grubego odbytu zmarło 36 osób; na nowotwór złośliwy oskrzela i płuca zmarło 70 osób; na nowotwór złośliwy sutka kobiet zmarło 14 kobiet; na nowotwór złośliwy szyjki macicy 5 kobiet; na nowotwór złośliwy prostaty 22 osoby.
Na choroby układu krążenia zmarły 662 osoby; 170 na chorobę niedokrwienną serca (SMR 1,158); z powodu ostrego zawału serca 71 osób; na inne choroby serca 196 osób; na niewydolność serca 151; na miażdżycę 62 osoby.
Na choroby układu oddechowego zmarło 59 osób (SMR 0,949); na zapalenie płuc 24 osoby; na przewlekłe choroby dróg oddechowych 25 osób.
Na choroby układu trawiennego zmarło 60 osób (SMR 1,108); na przewlekłe choroby wątroby 20 osób.
Ze względu  na przyczyny zewnętrzne zmarły 102 osoby (SMR 1,181); w wyniku wypadków komunikacyjnych zmarło 28 osób; w wyniku upadku zmarło 15 osób; śmiercią samobójcza zginęły 24 osoby.
Projekty konkursowe dotyczyć mają wypracowania i wdrożenia programów profilaktycznych
i działań edukacyjnych w wyżej wymienionych zakresach.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej. W związku z powyższym Starostwo Powiatowe zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2014r. o godz. 13.00 w salce konferencyjnej w budynku B.

w górę