PIERWSZE ŚLUBOWANIE W STAROSTWIE

wersja do druku

Paulina Lamenta jest pierwszym nowo przyjętym pracownikiem grodziskiego Starostwa Powiatowego, który – zgodnie z nowymi przepisami – musiał przejść służbę przygotowawczą urzędnika samorządowego, zakończoną egzaminem. Jako pierwsza miała też okazję złożyć ślubowanie, w którym pracownik deklaruje sumienność, służenie dobru wspólnoty samorządowej i przestrzeganie prawa. Treść tekstu pracownik potwierdził swoim podpisem.
Ślubowanie odbyło się w miniony wtorek obecności starosty, wicestarosty i sekretarza powiatu, którzy złożyli Paulinie Lamencie gratulacje.

w górę