OTWARCIE NOWEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

wersja do druku

W poniedziałek, 2 września 2019 roku, dokonano uroczystego otwarcia nowego budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Przed budynkiem zgromadzili się zaproszeni goście, nauczyciele oraz pracownicy Zespołu Szkół Technicznych, Radni Powiatowi oraz przedstawiciele wykonawców nowego obiektu.

Po krótkich przemowach, Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, przedstawiciele Rady Powiatu Grodziskiego, dyrekcja szkoły oraz posłowie i zaproszeni goście dokonali uroczystego przecięcia wstęgi.

Następnie Starosta Grodziski przekazał symboliczny klucz do placówki Dyrektor Annie Matysiak.

Druga część akademii odbyła się w Auli, gdzie zaprezentowane zostały kolejne etapy prac budowy nowego obiektu, który wyposażony jest w sale lekcyjne, liczne pracownie do nauki zawodu (między innymi pracownię mechatroniczną, hotelarską, produkcji roślinnej i zwierzęcej, elektroniki i ekektrotechniki) oraz  pracownie komputerowe.

Powstały budynek ma kształt litery L, posiada 3 kondygnacje, 84 pomieszczenia, wyposażony jest w 2 klatki schodowe oraz windę. Powierzchnia użytkowa wynosi ok. 2800 m2

Po krótkiej prezentacji, głos zabrał Starosta Grodziski, który na ręce zaangażowanych w budowę pracowników, wykonawców inwestycji, inspektorów, dyrekcji szkoły, powiatowych służb, Członków Zarządu Powiatu oraz Radnych Powiatowych złożył podziękowania i przekazał pamiątkowe upominki.

Na zakończenie uroczystości odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Technicznych, można było także zwiedzić placówkę.

w górę