OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

wersja do druku
Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi
„Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”


Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe  i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie  Powiatu Grodziskiego.

Przedmiot konsultacji:
„Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”.

Konsultacje trwają od 12 stycznia do 19 stycznia 2011 roku.

Treść projektu programu można pobrać poniżej oraz jest on dostępny bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 1, Wydział Organizacyjno – Gospodarczy, budynek B, I piętro, pok. nr 12.

Forma konsultacji:
Wnioski i uwagi do projektu programu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do  19 stycznia 2011r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp., przesyłać drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp., Wydział Organizacyjno-Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wlkp. (decyduje data wpływu do urzędu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: nodwazna@pgw.pl.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Natalia Odważna – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Gospodarczego, tel. 61 44 52 553, adres e-mail: nodwazna@pgw.pl.

Starosta

/-/ Mariusz Zgaiński

 

Do pobrania:
Treść programu
Treść Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji
Formularz zgłoszenia opinii lub uwag

 

******************************************

 Wyniki konsultacji
do
„Programu współpracy powiatu grodziskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”

w górę