ODBIÓR ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUCHOCICE

wersja do druku

W dniu 21 listopada 2019r. odbył się odbiór nowo wybudowanej ścieżki rowerowej w miejscowości Ruchocice w ramach przebudowy pasa drogi powiatowej nr 3580P Gnin – Ruchocice – Zielęcin. Wykonano ścieżkę rowerową z krawężniakami opornikami i obrzeżami, odwodnienie ze studniami chłonnymi. Ponadto roboty objęły również budowę zjazdów na poszczególne posesje oraz utworzenie pasa zieleni. Prace wykonała firma Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak z Kuźnicy Zbąskiej. Wartość robót budowlanych wyniosła 291.313,06 zł. Zadanie to powierzono Gminie Rakoniewice, a Powiat Grodiski udzielił dofinansowania.

w górę