ODBIÓR INWESTYCJI W PROCHACH

wersja do druku

W dniu 31 października 2019r. odbył się odbiór chodnika w miejscowości Prochy zrealizowanego w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy – etap I”. W ramach zadania wykonano 160m chodnika prowadzącego do wiaty przystankowej. Inwestycję zrealizował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
z Wielichowa. Koszt wykonanych prac budowlanych to 116.137,84 zł. Zadanie to zrealizowane zostało we współpracy z Gminą Wielichowo, która udzieliła dofinansowania na jego wykonanie.

w górę