ODBIÓR INWESTYCJI PN. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3589P W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKI WIELKIE – ETAP III”

wersja do druku

15 listopada 2019r. dokonano odbioru inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3589P w miejscowości Łęki Wielkie – etap III”. W ramach zadania zrealizowano kolejny fragment chodnika oraz położono nawierzchnię mineralno – asfaltową w miejscowości Łęki Wielkie. Prace wykonała firma Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN Jan Nowak w Grodziska Wlkp. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 189.929,03 zł. Realizację zadania współfinansowała Gmina Kamieniec.

w górę