ODBIÓR CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI DĘBSKO

wersja do druku

W dniu 21 listopada 2019r. dokonano odbioru chodnika wykonanego w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Dębsko – etap II”. Zadanie to objęło wybudowanie chodnika prowadzącego od drogi wojewódzkiej nr 312 do wiaty przystankowej w miejscowości Dębsko. Roboty wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej SP. z o.o. z Wielichowa, a ich wartość wyniosła 14.658,53 zł. Realizację zadania współfinansowała Gmina Wielichowo.

w górę