ODBIÓR CHODNIKA W KOMORÓWKU

wersja do druku

 W dniu 2 sierpnia 2018r. odbył się odbiór zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna – Barłożna w miejscowości Komorówko – etap III”.

Zadanie to powierzono do realizacji Gminie Rakoniewice a Powiat Grodziski udzielił dofinansowania jego realizacji. W ramach prac wykonano 150 m2 chodnika oraz 4 wjazdy na posesje. Prace zrealizował Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak. Koszt realizacji wyniósł ok. 57.000,00 zł.

 

w górę