OBWIESZCZENIE STAROSTY GRODZISKIEGO O WYDANIU DECYZJI O OGRANICZENIU SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

wersja do druku

Starosta Grodziski działając jako statio fisci Skarbu Państwa – stosownie do art. 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz.256 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 27 lipca 2020 r. została wydana decyzja  o odmowie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w obrębie  Ujazd, gm. Kamieniec, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 4 o pow. 0,6418ha i działka nr 18 opow. 0,3410ha,   w celu  zezwolenia  firmie Ujazd sp. z o.o. na założenie  i przeprowadzenia przewodów i urządzeń energetyczno-światłowodowych, tj. przepustu linii kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową i uziemieniem.

 Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1,   w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.,  budynek „A”, I piętro, pok. Nr 20 , po wcześniejszym umówieniu wizyty w urzędzie pod numerem telefonu 614452531

 

w górę