OBCHODY 228. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

wersja do druku

W piątek 3 maja 2019 roku odbyły się obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość  rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grodzisku Wielkopolskim.

Po nabożeństwie uczestnicy obchodów wraz z Grodziską Orkiestrą Dętą na czele, przeszli pod Pomnik Wdzięczności, gdzie dalszą część uroczystości poprowadził Sekretarz Powiatu Grodziskiego Tomasz Dolata.  Po odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał Starosta Grodziski – Mariusz Zgaiński, który przypomniał wydarzenia historyczne związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja oraz nawiązał do współczesności.

W obchodach udział wzięli wójtowie i burmistrzowie z Powiatu Grodziskiego oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych, szkół i placówek oświatowych, samorządów gminnych i powiatowych, reprezentanci organizacji społecznych i politycznych, którzy złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem.

W imieniu samorządu powiatowego kwiaty złożyli: Starosta Grodziski – Mariusz Zgaiński, Wicestarosta Grodziski – Sławomir Górny, Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego – Sebastian Skrzypczak oraz reprezentantki Rady Powiatu Grodziskiego: Magdalena Kalemba – Borowczak i Katarzyna Kłak.

Swą obecność w wydarzeniu zaznaczyli również harcerze z drużyny Nowa 1, poczty sztandarowe oraz klasa mundurowa Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Na zakończenie Grodziska Orkiestra Dęta pod batutą Dyrektor Renaty Kubale wykonała wiązankę utworów patriotycznych.

w górę