Obchody 100. rocznicy wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

wersja do druku

Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński wraz z przedstawicielami władz samorządowych oraz Grupą Rekonstrukcji Historycznej GRATZ Dariuszem Matuszewskim i Piotrem Pośpiechem dokonali symbolicznego odsłonięcia tablic, które upamiętniają najważniejsze miejsca w Grodzisku Wielkopolskim w okresie Powstania Wielkopolskiego w 1918 roku.

Odsłonięcie tablic pamiątkowych było zwieńczeniem zrealizowanego projektu w ramach zadania publicznego „Śladami historii – upamiętnienie 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego”.
Partnerem tego zadania w otwartym konkursie ofert zostało Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRATZ z Grodziska Wielkopolskiego.
Głównym celem zadania było upamiętnienie i spopularyzowanie wydarzeń związanych z Powstaniem Wielkopolskim. Wykonane i umieszczone płyty pamiątkowe mają na trwale upamiętnić najbardziej charakterystyczne obiekty związane z wydarzeniami Powstania Wielkopolskiego tj. w gmachu Starostwa Powiatowego mieściła się siedziba Powiatowej Rady Ludowej i Komenda Wojskowa, w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 zlokalizowane były koszary powstańcze, w pomieszczeniach poklasztornych znajdowała się siedziba Rady Ludowej i Straży Ludowej, w budynku dawnego pałacu mieszczącego obecnie Muzealną Izbę Tradycji Ziemi Grodziskiej znajdowała się siedziba sztabu V Okręgu Wojskowego, a w dawnym dworze w Piaskach szpital wojskowy.
Oprócz tablic w ramach zadania publicznego zostały wykonane również foldery informacyjne na temat wydarzeń związanych z Powstaniem Wielkopolskim, wydano okazjonalne pocztówki oraz przeprowadzono prelekcje szkolne.
Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Sebastianem Skrzypczakiem oraz Członkiem Zarządu Piotrem Kandulskim wzięli udział w obchodach 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na grodziskim cmentarzu. Wiązanki i znicze złożono przy mogile i pomniku powstańców poległych w 1919 roku. Uroczystościom przygotowanym przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego towarzyszyła Grodziska Orkiestra Dęta oraz uczniowe Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich.
Przedstawiciele Powiatu złożyli również wiązankę oraz znicz pod kapliczką na terenie leśnym we wsi Ujazd.

w górę