NOWY POJAZD GRODZISKIEJ KOMENDY POWIATOWEJ PSP

wersja do druku
4 grudnia br. Komenda Powiatowa PSP w Grodzisku Wielkopolskim wzbogaciła się o nowy pojazd pożarniczy. Jest to średni samochód ratowniczo – gaśniczy, na podwoziu marki MAN. Jest wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 2,5 m3, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 litrów oraz pompę pożarniczą, która umożliwia podanie wody lub piany, a także pobieranie jej ze zbiorników otwartych. Pompa wraz z zamontowanymi wężami wysokociśnieniowymi, pozwala na podawanie na miejsce pożaru strumienia wody pod ciśnieniem 40 atm. Pojazd wyposażony jest w niezbędne do działań w nocy oświetlenie zamontowane na wysuwanym pneumatycznie maszcie, które  jest zasilane w energię elektryczną z agregatu prądotwórczego. Wóz przystosowany jest do przewozu 6 strażaków, a w oparciach siedzeń dla załogi zamontowano uchwyty na aparaty powietrzne, co umożliwia strażakom zakładanie tego sprzętu już podczas dojazdu na miejsce akcji.

Do 14 grudnia strażacy wykonywali prace związane z uzbrojeniem pojazdu w sprzęt pożarniczy i szkolili się z jego obsługi. Od tego dnia samochód zastąpił w jednostce dziesięcioletniego Stara.

Zakup samochodu, który kosztował prawie 600 tys. złotych był możliwy dzięki środkom własnym Komendy Powiatowej, wsparciu z budżetu powiatu oraz dofinansowaniu zadania z WFOŚiGW i  NFOŚiGW.

w górę