NAGRODZENI W KONKURSIE „CZŁOWIEK W ŚWIECIE PEŁNYM ZAGROŻEŃ”

wersja do druku
19 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim wręczono nagrody trzem uczniom klas I grodziskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – finalistom konkursu wiedzy prewencyjnej „Człowiek w świecie pełnym zagrożeń”.
Założeniem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać w swym codziennym życiu; rozwijaniu postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie takich niebezpieczeństw, a także zapoznanie młodzieży z systemem działania służb i instytucji, niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
Konkurs poprzedził cykl pogadanek, prowadzonych przez st. sierż. Kamila Sikorskiego z Zespołu Prewencji Kryminalnej grodziskiej Komendy Powiatowej Policji, przeprowadzone w klasach I Szkoły Ponadgimnazjalnej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Podczas prelekcji policjant omówił katalog najczęściej popełnianych czynów karalnych przez młodych ludzi. Ponadto omówione zostały środki wychowawcze stosowane przez Sąd Rodzinny i Nieletnich. Policjant uświadomił też młodzieży, ze popełniane czyny często wynikają z niewiedzy, że zdarzenie w którym młodzi ludzie biorą udział jest niezgodne z prawem. Dlatego też podnoszenie świadomości prawnej u młodzieży jest niezwykle ważne zarówno dla społeczności lokalnej i ogólnego poczucia bezpieczeństwa, jak i dla tych młodych ludzi, którzy dzięki lepszej znajomości prawa mogą uniknąć wielu kłopotów.
W konkursie nagrodzono: Daniela Chojnackiego z klasy I h, Magdalenę Piskorską z klasy IG i Dariusza Adamczaka z klasy IT. Starosta oraz
z st. asp. Tomasz Górny po wręczeniu nagród zwycięzcom, złożyli obecnym życzenia świąteczne.
fot. KPP
  • NAGRODZENI W KONKURSIE „CZŁOWIEK W ŚWIECIE PEŁNYM ZAGROŻEŃ”
w górę