Niepełnosprawni

wersja do druku

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Grodzisku Wielkopolskim
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
ul. Żwirki i Wigury 1 (budynek Starostwa Powiatowego)
tel./fax 61/44 47 281
e – mail: pcpr@pgw.pl
www.pcprgw.pl
Dyrektor – Agnieszka Brambor – Nolka

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w TURNUSIE REHABILITACYJNYM.
http://www.pcprgw.pl/turnusy-rehabilitacyjne/

Zasady LIKWIDACJI BARIER architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.
http://www.pcprgw.pl/zasady-likwidacji-barier-architektonicznych-technicznych-i-w-komunikowaniu-sie-/

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, na podstawie odrębnych przepisów.
http://www.pcprgw.pl/dofinansowanie-ze-srodkow-pamstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-zaopatrzenia-w-sprzet-rehabilitacyjny-przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze-przyznawane-osobom-niepelnosprawnym-na-podstawie-odrebnych-przepisow-/

*******************************************************************************************

WARSZTATY W RAKONIEWICACH ZAPRASZAJĄ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone są przez Stowarzyszenie Pomocy dzieciom „Serce” w Rakoniewicach. Stwarzają warunki do rozwoju i usamodzielniania osób niepełnosprawnych. Prowadzone są zajęcia w zakresie rehabilitacji społecznej oraz zawodowej.
Zapraszamy do odwiedzenia naszych Warsztatów, gdzie w pracowniach potrafimy wykonać bardzo ciekawe i często niespotykane prace – rękodzieło. Pracownie jakimi dysponujemy to pracownia rehabilitacyjna, komputerowa, plastyczna, artystyczna, pamiątkarska, techniczna, papieru czerpanego, ogrodnicza, gospodarstwa domowego i krawiecka.
Uczestnicy Warsztatu biorą udział w praktykach zawodowych w wielu instytucjach oraz zakładach pracy. Oprócz zajęć prowadzonych w pracowniach oraz zajęć dodatkowych jak: nauka tańca towarzyskiego, prowadzenie kabaretu „Wótezecik” oraz zajęć sportowych często uczestniczymy w piknikach, przeglądach artystycznych i plastycznych, konkursach, olimpiadach specjalnych, turniejach, spływach kajakowych, rajdach rowerowych.
Ważne są dla nas także organizowane uroczystości takie jak spotkanie wielkanocne czy wigilijne. Przygotowujemy Charytatywne Bale Walentynkowe i chętnie w nich uczestniczymy.
Jesteśmy otwarci na otaczający nas świat, dlatego chętnie wyjeżdżamy na wycieczki i biwaki. Organizujemy i uczestniczymy w wyjazdach czy spotkaniach, które dają nam szansę na wspólną rehabilitację i odpoczynek co integruje „warsztatową rodzinę”.

Warunkiem do przyjęcia na Warsztaty jest posiadanie:
• orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny) ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej
Warsztaty Terapii Zajęciowej zapewniają bezpłatne uczestnictwo oraz dojazd na zajęcia! Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.
Serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami.

Dane kontaktowe:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Serce”
Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Krystyny 30, 62 – 067 Rakoniewice
tel. (61) 44 41 462

STRONA INTERNETOWA

w górę