NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE GRODZISKIM

wersja do druku

 

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w ślad za komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Starosta Grodziski uprzejmie informuje, że od 13.03.2020 r. do 31.03.2020 r. zawiesza osobiste udzielanie porad prawnych przez radców prawnych/ adwokatów/ prawników w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej (npp) na terenie powiatu grodziskiego.

W związku z powyższym punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą świadczyć pomoc prawną tylko telefonicznie lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na następujących zasadach:

w każdy poniedziałek (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):

a) w godzinach 10.30 – 15.00 – dyżur telefoniczny pełni prawnik

Roman Bączyk pod tel.  791 719 710;

b) w godzinach 12.00 – 16.00 – dyżur telefoniczny pełni:

– radca prawny Katarzyna Rabiega – Łakoma

w dniu 16.03.2020 r. i 30.03.2020 r. pod nr tel. 601 822 948 oraz

– adwokat  Marcin Grzybek

w dniu 23.03.2020 r. pod nr tel. 694 160 757

 

w każdy wtorek (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);

a) w godzinach 8.00 – 12.00 – dyżur telefoniczny pełni prawnik

Roman Bączyk pod tel.  791 719 710;

b) w godzinach 15.30 – 19.30, dyżur telefoniczny pełni:

adwokat Krystian Sarna w dniu 17.03.2020 r. i w dniu 31.03.2020 r. pod nr tel. 888 308 665

– radca prawny Hubert Szczepaniak w dniu 24.03.2020 r.

pod nr tel. 512 463 025

 

w każdą środę (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):

a) w godzinach 10.30 – 15.00 – dyżur telefoniczny pełni prawnik

Roman Bączyk pod tel.  791 719 710;

b) w godzinach 15.30 – 19.30, dyżur telefoniczny pełni:

– adwokat Elżbieta Staszak w dniu 18.03.2020 r. pod tel. 728 323 027

– radca prawny Tomasz Nawrot w dniu 25.03.2020 r.

pod tel. 665 007 031

w każdy czwartek  (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):

a) w godzinach 8.30 – 13.00 – dyżur telefoniczny pełni prawnik

Roman Bączyk pod tel.  791 719 710;

b) w godzinach 14.00 – 18.00; dyżur telefoniczny pełni:

– radca prawny Michał Pankiewicz w dniu 19.03.2020 r.

pod tel. 501 377 598

– adwokat Elżbieta Staszak w dniu 26.03.2020 r. pod tel. 728 323 027

w każdy piątek (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), począwszy od 13.03.2020 r.:

a) w godzinach 10.30 – 15.00, dyżur telefoniczny pełni prawnik

Roman Bączyk pod tel.  791 719 710;

b) w godzinach 14.00 – 18.00, dyżur telefoniczny pełni:

adwokat Elżbieta Staszak w dniu 13.03.2020 r. i w dniu 27.03.2020 r. pod tel. 728 323 027

– radca prawny Kamila Wasilewska w dniu 20.03.2020 r. pod tel. 693 892 415

 

UWAGA!

W poniedziałek 4.02.2019 r. punkt będzie nieczynny w zamian za to, punkt będzie czynny dłużej we wtorek 5.02.2019 w godzinach 8.30 – 15.00 i w czwartek 7.02.2019 – w godzinach 8.30 – 15.00

Starosta Grodziski pragnie poinformować, że od 1 lutego 2019 r. punkt nieodpłatnych porad prawnych, zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1 będzie prowadziło Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ” z siedzibą w Górze (56 – 200), ul. Stefana Batorego 8.

Starosta Grodziski zaprasza do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkie uprawnione osoby, które nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jest zobowiązana złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkt w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp. czynny jest od poniedziałku do piątku w dni robocze (codziennie), zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek – w godzinach 10.30 – 15.00

Wtorek –  w godzinach 8.00 – 12.00

Środa – w godzinach 10.30 – 15.00

Czwartek – w godzinach 8.30 – 13.00

Piątek – w godzinach 10.30 – 15.00

Starosta Grodziski zaprasza do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkie uprawnione osoby, które nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jest zobowiązana złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Jednocześnie Starosta Grodziski informuje, że nieodpłatną pomoc prawną można uzyskać także:

1)    w Urzędzie Gminy Kamieniec, ul. 1000 – lecia PP 25, w każdy poniedziałek (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 12.00 – 16.00;

2)    w Bibliotece Publicznej w Granowie, ul. Stawowa – Pałac 1,  w każdy wtorek (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 15.30 – 19.30;

3)    w Hali Widowiskowo – Sportowej w Rakoniewicach, ul. Nowotomyska 3,  w każdą środę (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) godzinach 15.30 – 19.30

4)    w Centrum Kultury w Wielichowie, ul. Pocztowa 16,  w każdy czwartek  (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 14.00 – 18.00;

5)    w Hali Widowiskowo – Sportowej w Rakoniewicach, ul. Nowotomyska 3,  w każdy piątek (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 14.00 – 18.00.

Starosta Grodziski

Mariusz Zgaiński

(-)

w górę