ZST Grodzisk Wielkopolski

wersja do druku

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Żwirki i Wigury 2
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel.  61/44 45 401, 61 44 45 200
fax: 61/44 48 544
e-mail: zst@zst-grodzisk.pl
http://www.zst-grodzisk.pl

DYREKTOR
mgr inż. Anna Matysiak
WICEDYREKTORZY
mgr Aldona Banaszak
mgr inż. Barbara Cichos
mgr inż. Andrzej Makles

HISTORIA SZKOŁY          
1 września 1986r powstała samodzielna jednostka organizacyjna Zespół Szkół Zawodowych w Grodzisku Wlkp. W jego skład wchodziła: Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Średnie Studium Zawodowe o kierunku operatywno-handlowym.
Pierwszym dyrektorem został mgr Janusz Miłek, a wicedyrektorem – Maria Bartkowiak.
Od 1 września 1991r dyrektorem był mgr Tadeusz Socha, wicedyrektorem mgr inż. Anna Matysiak oraz mgr Ewa Grześkowiak.
Od 1 września 1993r. do chwili obecnej dyrektorem jest mgr inż. Anna Matysiak.
Dnia 8 grudnia 2000r. odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz sztandaru. W wyniku reform systemu oświaty szkoła zmieniła nazwę z Zespołu Szkół Zawodowych na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, natomiast w 2018 r. na Zespół Szkół Technicznych.
Obecnie w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim wchodzi:
a) Branżowa Szkoła I Stopnia,
b) Technikum nr 1,
c) Centrum Kształcenia Zawodowego.

WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU
                Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w 2017 roku uczestniczył w konkursie o tytuł Wielkopolskiej Szkoły Roku organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Jest to wyróżnienie przyznawane wielkopolskim przedszkolom oraz szkołom kształtującym wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.
27 września 2017 r. podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim w Poznaniu zorganizowanej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego pani Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz pani Dorota Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki w Poznaniu wręczyły nagrody najlepszym nauczycielom oraz szkołom z Wielkopolski. Zaszczytny tytuł Wielkopolskiej Szkoły Roku otrzymał Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego. Szkoła otrzymała również pamiątkową statuetkę, dyplom oraz nagrodę finansową w wysokości 20 000,00 zł.
Szkoła została wyróżniona za liczne sukcesy uczniów i nauczycieli, kształcenie młodzieży na wysokim poziomie, innowacyjność oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym. Oprócz wymiernych sukcesów szkoły docenione zostało także kształtowanie w młodzieży idei moralności, obywatelskości, demokracji, kulturowości i ponadkulturowości. Dostrzeżeni zostali nauczyciele i ich ogromna pasja do wykonywania misji nauczyciela, a także niezwykła atmosfera w szkole budowana na zasadach partnerstwa i szacunku dla drugiego człowieka, która przenosi się także na relacje z rodzicami, z nauczycielami i ludźmi ze swojego otoczenia.

PROFILE KSZTAŁCENIA 
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. posiada bogatą ofertę kształcenia, daje duże możliwości rozwoju własnych umiejętności, pasji i zainteresowań. Dzięki atrakcyjnej ofercie edukacyjnej otwiera  przed swoimi absolwentami możliwości znalezienia pracy po ukończeniu nauki w szkole.
W ofercie technikum znajdują się takie kierunki jak: technik budownictwa, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik organizacji reklamy, technik przemysłu mody, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik rolnik oraz technik robót wykończeniowych w budownictwie.
Wśród kierunków kształconych w Branżowej Szkole I Stopnia znajdują się takie jak: blacharz samochodowy, cieśla, cukiernik, dekarz, elektromechanik, elektryk, fryzjer, elektromechanik pojazdów samochodowych, krawiec, kucharz, lakiernik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, piekarz, rolnik, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer, wędliniarz oraz wiele innych.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA  
W dniach 25 lipca do 7 sierpnia 2018 r. młodzież z Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego uczestniczyła
międzynarodowym obozie w Rosji, który zorganizowany został w ramach współpracy polsko – rosyjskiej pomiędzy Powiatem Grodziskim a Szczołkowskim Rejonem Obwodu Moskiewskiego. Uczniowie wraz z opiekunkami przebywali w centrum rekreacyjno-edukacyjnym dla dzieci – „Młody Armiejec” w Szczołkowskim Rejonie Obwodu Moskiewskiego. W wydarzeniu wzięło udział 10 podopiecznych z Polski. Podczas dwutygodniowego pobytu uczniowie brali udział w konkursach, zabawach i imprezach. Młodzież miała również okazję zwiedzić wiele interesujących i historycznych miejsc, m.in. Centralne Muzeum Sił Lotniczych Federacji Rosyjskiej w Monino, miasto Szczołkowo, a także stolicę Rosji – Moskwę, która wywarła na nich ogromne wrażenie. Podopieczni zwiedzili Kreml, Plac Czerwony, a także Cerkiew Chrystusa Zbawiciela.
Dzięki owocnej współpracy Powiatu Grodziskiego i rosyjskiego Rejonu Szczołkowskiego pojawiła się wspaniała okazja do poznania kultury, historii a także zwyczajów panujących
w Rosji oraz nawiązania nowych znajomości w międzynarodowym środowisku.
We wrześniu 2018 r. Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. przyjmował młodzież z sześciu szkół ukraińskich z miasta Browary.
Celem spotkania była przede wszystkim integracja młodzieży polskiej i ukraińskiej, stąd też uczniowie z zagranicy goszczeni byli w domach polskich rówieśników. Program pobytu
wypełniony był wieloma atrakcjami m.in. zwiedzanie Poznania, Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Podczas rewizyty zorganizowanej w maju 2019 r. młodzież z Polski gościła
u młodzieży z Ukrainy. Uczniowie zwiedzali miasta (Kijów i Brovary), Muzeum Etnograficzne, cmentarz wojenny w Bykowni, odwiedzili Aquapark, a także uczestniczyli w wielu ciekawych warsztatach i festiwalach. Wymiana została zorganizowana w ramach współpracy Powiatu Grodziskiego z miastem Browary, położonym w Obwodzie Kijowskim.
Od wielu lat Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego współpracuje także z francuską szkołą w Montauban de Bretagne. Uczniowie szkoły średniej (16-20 lat) przybywają wraz z opiekunami do Grodziska Wielkopolskiego w celu odbycia 4-tygodniowych praktyk zawodowych. Młodzież  i nauczyciele z Zespołu Szkół Technicznych aktywnie włączają się w opiekę nad francuską grupą – wspólnie odbywają wycieczki po okolicy (Rakoniewice, Wolsztyn, Woźniki), spotykają się, by pograć w piłkę nożną lub siatkówkę, a także organizują wieczorki integracyjne.
W ramach rewizyty w kwietniu 2018 r. uczniowie grodziskiej szkoły wraz z opiekunami wyjechali do Francji. W trakcie pobytu zwiedzali m. in.szkołę średnią i Montauban de Betagne, Fort La Latte, Mont Saint Michele, Rennes – stolicę regionu.

PROJEKTY UNIJNE I RZĄDOWE
                Zespół Szkół Technicznych od lat stara się pozyskiwać dodatkowe fundusze na kształcenie zawodowe – korzystając za równo z krajowych, jak i unijnych dofinansowań.

Realizowane projekty:
a)  ,,Kreatywność w praktyce – mobilność w Europie”, ,,Bądź lepszy w zawodzie”, ,,Dziś praktyka – jutro praca” oraz ,,Zawodowcy zdobywają europejskie doświadczenie” – to projekty w ramach których tylko od 2014 r. szkoły uczestniczą w zagranicznych praktykach w Hiszpanii i we Włoszech. Tylko w latach 2014-2018 ponad 200 uczniów mogło zdobywać europejskie doświadczenie zawodowe. Celem projektów było i jest wspieranie młodzieży w rozwoju osobistym, zawodowym i językowym, a tym samym zwiększanie ich szans na znalezienie zatrudnienia po zakończeniu nauki w szkole. Projekty są realizowane w ramach Erasmus+ oraz POWER. Wartość uzyskanego dofinansowania to ponad 715 000,00 euro.
Szkoła w 2018 r. uzyskała Kartę Jakości Mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Karta jakości mobilności uznaje operacyjną zdolność szkoły do zarządzania wysokiej jakości projektami mobilności oraz nagradza i wspiera dbałość o wysokie standardy na wszystkich etapach realizacji tych przedsięwzięć. Karta uznaje również wysoką jakość poprzednich projektów, długoterminowe zobowiązanie do ciągłego ulepszania mobilności i strategiczne podejście szkoły do włączania międzynarodowej mobilności do swojej działalności.
b) ,,Grodziska Kuźnia Profesjonalistów” – projekt realizowany w latach 2016-2019 we współpracy z Fundacją Inicjowania Rozwoju w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe. Główne założenia projektu to organizacja płatnych staży u lokalnych pracodawców oraz kursów podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Wsparciem zostali objęci uczniowie kształcący się w zawodach technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych, technik mechanik, technik mechatronik. W ramach projektu wyposażono w specjalistyczny sprzęt pracownię zawodową dla kierunków: technik organizacji reklamy i technik cyfrowych procesów graficznych. Wartość uzyskanego dofinansowania to 553 270,48 zł.
c) ,,Grodziscy fachowcy” – projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe. Projekt realizowany od 2019 r. Zakłada realizację płatnych staży, kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli, a także doposażenie pracowni mechatronicznej. Wsparciem zostaną objęci kształcący się w zawodach: technik mechatronik, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk. Wartość uzyskanego dofinansowania to 344 823,64 zł.
d) „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” – projekt realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy ze szkołą. Jest
to kontynuacją działań zainicjowanych w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia: płatne staże u lokalnych pracodawców, zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych technologicznie laboratoriach Politechniki Poznańskiej, kursy/szkolenia zawodowe dla nauczycieli, a także możliwość dostępu do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli przygotowanych w nowoczesnej technologii zamieszczonych na platformie e-learningowej.
e) ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – rządowy program, którego celem była poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych
i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. W ramach programu w 2016 szkoła uzyskała dofinansowanie na zakup nowości czytelniczych do szkolnej biblioteki za kwotę 12 000,00 zł.
f) Dotacja celowa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – w 2017 r. szkoła uzyskała dotację celową na wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w kwocie 5 132,00 zł.
g) ,,Bezpieczni w ZSP” – projekt realizowany w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna +. Celem projektu było zwiększenie wśród uczniów klas specjalnych wiedzy z zakresu antydyskryminacji oraz radzenia sobie z agresją rówieśniczą, a także przeszkolenie nauczycieli z zakresu pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Kwota uzyskanego dofinansowania to 5 500,00 zł.
h) Pilotażowy program Ministerstwa Obrony Narodowej wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych – Projekt realizowany jest na podstawie zatwierdzonego przez  Ministra Obrony Narodowej „ Programu nauczania  dla szkół ponadgimnazjalnych  przedmiotu Edukacja wojskowa”, w ramach którego prowadzone są specjalistyczne zajęcia teoretyczna oraz zajęcia praktyczne, w tym również na poligonie. W zakresie realizacji programu nauczania szkoła ścisłe współpracuje z  5 Lubuskim Pułkiem Artylerii w Sulechowie. Uczniowie  klas mundurowych biorący udział w programie będą mogli po zakończeniu nauki m.in. mieć pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej czy Wojsk Obrony Terytorialnej, a także  liczyć na dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych na wyższych uczelniach wojskowych.
W ramach  programu szkoła otrzymała już dotację  w wysokości ponad 65 000 zł,  dzięki której zakupiła pełne umundurowanie dla klasy III oraz liczne pomoce dydaktyczne m.in. gumowe atrapy karabinków, busole, replik ASG z magazynkiem w systemie AK,  maski przeciwgazowe,  saperki, komplet KPP , zestawy radiotelefonów PMR,  przybory do walki wręcz, makiety broni szkoleniowej, lornetki, latarki, siatki maskujące, krzesiwa. Ponadto dzięki wsparciu możliwe było zorganizowanie obozu szkoleniowego.
i) „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” – projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Projekt jest realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020.  Działania przewidziane w projekcie to między innymi: zainstalowanie sieci bezprzewodowej wraz z całą infrastrukturą informatyczną, doposażenie pracowni szkolnej w tablety,  kursy rozwijające kompetencje cyfrowe nauczycieli oraz zajęcia specjalistyczne dla uczniów.
j) „Jestem tym co jem? Bio, eco  i organic. Żywność, żywienie a zdrowie” – w ramach dofinansowania udzielonego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia młodzież ZST w Grodzisku Wlkp. oraz młodzież z zaprzyjaźnionej szkoły w Szczołkowie (Rosja) w okresie wrzesień-październik 2018 r. uczestniczyła w polsko-rosyjskiej wymianie, której działania nawiązywały do zdrowego odżywiania. Wartość uzyskanego dofinansowania to 57 000,00 zł.
k) ,,Miarą człowieczeństwa jest nas stosunek do zwierząt. Jak traktujemy zwierzęta podmiotowo
czy przedmiotowo ?”
– w 2019 r. szkoła uzyskała dofinansowanie na realizację kolejnego projektu  w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży – to projekt, którego celem jest integracja młodzieży polskiej i rosyjskiej.  Projekt zakłada realizację warsztatów związanych z prawidłowym traktowaniem zwierząt oraz wycieczek do miejsc, w których przebywają zwierzęta np. zoo, schroniska itp. Wartość uzyskanego dofinansowania to 58 000,00 zł.
l) ,,Łączenie pokoleń w pracowni gastronomicznej – Grant w ramach konkursu ,,Wspieramy Rozwój” – Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego dba także o integrację uczniów ze społecznością lokalną. W ramach konkursu „Wspieramy Rozwój” zorganizowanego przez CEDROB, w 2018 r. szkoła otrzymała grant, dzięki któremu zorganizowano liczne zajęcia gastronomiczne. Uczestnikami zajęć byli przedszkolaki z Gminnego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim, słuchacze Uniwersytetu III Wieku  w Grodzisku Wielkopolskim oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej  w Rakoniewicach. Dodatkowo dzięki grantowi doposażona została pracownia gastronomiczna. Na realizację zadania szkoła uzyskała dofinansowanie  w wysokości 20 000,00 zł.
ł) ”Nauka moją przyszłością” – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanik, technik budownictwa i technik górnictwa otworowego w Centrum Kształcenia w Hennickedorf pod Berlinem.

IMPREZY I KONKURSY CYKLICZNIE ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ:
– Festiwal Zawodów
– Drzwi Otwarte
– Pink-Picnik
– Rajd integracyjny klas pierwszych
– Piknik rolniczo-ekologiczny
– akcje krwiodawstwa
–  ,,Spotkania z ciekawymi ludźmi”
– koncerty np. Koncert Walentynkowy
– rajdy rowerowe
– kampanie antysmogowe
– obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia
– obchody Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
– Konkurs fotograficzny
– Konkurs poezji śpiewanej ,,Ocalić od zapomnienia”
– Konkurs wiedzy o AIDS
– Świąteczny Konkurs Językowy
– Konkurs Wiedzy o Przepisach Ruchu Drogowego
– Konkurs wiedzy o Eugeniuszu Kwiatkowskim
– Ogólnopolski Turniej piłki nożnej chłopców o Puchar Starosty Grodziskiego i Dyrektora ZST
– Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt i chłopców „Szczypiorniak”
– Turnieje tańca
– Turniej piłki nożnej dziewcząt ,,RÓŻOWA CUP”
–  i wiele, wiele innych

UDZIAŁ W WYDARZENIACH SPORTOWYCH:
– Dycha Drzymały
– Maraton Poznań
– City Treil Rusałka
–  Kościański Półmaraton
– Bieg Niepodległościowy w Luboniu
–  Bieg Czekoladowy
– Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
– Rekordowa Maniacka Dziesiątka
– Stęszewski Bieg Przełajowy
– Rajd rowerowy z okazji I Dnia Wiosny
– Grand Prix Poznań City Treil
– Rajd rowerowy z okazji Światowego Dnia Zdrowia
– Powiatowy bieg na 5
– Powiatowy Rajd Rowerowy
– wiele, wiele innych

UDZIAŁ W OLIMPIADACH I KONKURSACH:
– Olimpiady: Logistyczna, Przedsiębiorczości, Literatury i Języka Polskiego, Języka Niemieckiego, Cyfrowa, Teologii Katolickiej, Wiedzy Ekonomicznej,  Ekologiczna, Olimpiada Wiedzy  o Ubezpieczeniach Społecznych ,,Wiem  wszystko o ubezpieczeniach”
– Ogólnopolski Konkurs Pięknego Czytania w języku niemieckim Lesen gehenn
–  Konkurs matematyczny ,,Supermatematyk”
– Konkurs internetowy języka niemieckiego ,,Verstehen”
– Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund
– Turniej Debat Oksfordzkich  Liga Młodych Logistyków
– Otwarte Dyktando Języka Niemieckiego
– Test Wiedzy Ekonomicznej
– Ogólnopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego
– Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w zawodzie cukiernik
– konkurs ,,Język Niemiecki w Poznaniu”
– konkurs ,,Wybieram wybory”
– konkurs recytatorski ,,Słowiańskie recytacje”
– konkurs informatyczny ,,AVATAREK”
– „Magiczna kielnia”- konkurs młodych fachowców  branży budowlanej
– Wielkopolska  Licealiada – zawody  sportowe
– Międzypowiatowa Olimpiada o HIV/AIDS
– Konkurs plastyczny z okazji Dnia Ziemi
– Konkurs Wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickiem i polskich symbolach narodowych
– Konkurs „Akademia Księgowego”
– Wojewódzkie Sztafetowe Biegi Przełajowe
– Mistrzostwa Powiatu w biegach sztafetowych dziewcząt i chłopców
– Mistrzostwa Powiatu w indywidualnej lekkiej atletyce
– Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców
– Mistrzostwa Rejonu chłopców w piłce ręcznej
– Mistrzostwa Rejonu w piłce ręcznej dziewcząt
– Mistrzostwa Rejonu w drużynowym tenisie stołowym
– Mistrzostwa w pływaniu
– Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców
– Turniej piłki koszykowej chłopców
– i wiele, wiele innych

w górę