ZST Grodzisk Wielkopolski

wersja do druku

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

ul. Żwirki i Wigury 2
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel.  61/44 45 401, 44 45 200
fax: 61/44 48 544

e-mail: zszg@ids.poznan.pl
http://www.zsp-grodzisk.net/

DYREKTOR
mgr inż. Anna Matysiak
WICEDYREKTORZY
mgr Aldona Banaszak
mgr inż. Barbara Cichos
mgr inż. Andrzej Makles

HISTORIA SZKOŁY
1 września 1986r powstała samodzielna jednostka organizacyjna Zespół Szkół Zawodowych w Grodzisku Wlkp. W jego skład wchodziła: Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Średnie Studium Zawodowe o kierunku operatywno-handlowym.
Pierwszym dyrektorem został mgr Janusz Miłek, a wicedyrektorem – Maria Bartkowiak.
Od 1 września 1991r dyrektorem był mgr Tadeusz Socha, wicedyrektorem mgr inż. Anna Matysiak oraz mgr Ewa Grześkowiak.
Od 1 września 1993r. do chwili obecnej dyrektorem jest mgr inż. Anna Matysiak.
Obecnie w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wchodzą następujące szkoły:
szkoły dzienne:
a/ Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
b/ Liceum Profilowane nr 1
c/ Technikum nr 1
szkoły wieczorowe:
a/ Technikum Uzupełniające
b/ Szkoła Policealna
Dnia 8 grudnia 2000r. odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz sztandaru.
Do tej pory szkołę ukończyło 12 216 absolwentów.

PROFILE KSZTAŁCENIA
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., proponuje wiele kierunków kształcenia.

JĘZYKI OBCE
Wszyscy uczniowie szkół średnich uczą się języka angielskiego oraz języka niemieckiego. Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej uczą się języka rosyjskiego lub niemieckiego

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Od marca 1995r szkoła aktywnie uczestniczy we współpracy zagranicznej. We wrześniu 1995r. do Grodziska przybył na seminarium dyrektor Realschule z Delligsen, oraz trzech nauczycieli tej szkoły. W ciągu trzech dni goście z Niemiec i nasi nauczyciele ustalili program wymiany i nawiązali kontakt z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży w Warszawie i Poczdamie. Nad organizacją wymiany czuwają dyrektorzy szkół: Anna Matysiak i Heinz Siegel. Od tej pory każdej wiosny młodzież naszej szkoły jeździ do Delligsen, zaś jesienią następuje rewizyta gości z Niemiec. Co roku zorganizowana zostaje nowa grupa, by umożliwić udział w wymianie jak największej liczbie młodzieży
W kwietniu 1996r., zgodnie z planem, wyjechała pierwsza grupa uczniów do Niemiec na 10 dniową wymianę. W ramach programu uczniowie wraz niemieckimi przyjaciółmi pojechali do Hanoweru, Hildesheim, w Góry Harzu i do obozu zagłady w Bergen – Belsen. Poznali historię i kulturę sąsiadów. Zapoznali się też z grupą młodzieży francuskiej, która przybyła do Delligsen także w ramach wymiany.
We wrześniu 1996r. nastąpiła pierwsza rewizyta młodzieży niemieckiej w Polsce. Poznali nasze miasto, szkołę. Zwiedzili Poznań, Rogalin, Kórnik, Gniezno, zapoznali się z historią Polski.
Kolejne lata (1997-2001) zaowocowały dalszymi wyjazdami i zacieśnianiem kontaktów między szkołami. Stałym elementem wymiany stał się tzw „Trinationaler Tag”- Dzień Trójnarodowy, w którym trzy grupy młodzieży z trzech krajów przedstawiają własny program artystyczny mający promować szkołę, region i kraj oraz przybliżać kulturę i obyczaje narodu. Spotkania te odbywały się w Niemczech. W roku 2000 nasza szkoła wraz ze szkołą z Delligsen oraz z Valmont (Francja) przystąpiła do realizacji Europejskiego Projektu Edukacyjnego Socrates Comenius.
Program Unii Europejskiej Socrates Comenius Akcja I był realizowany pod hasłem „Porównywanie regionów europejskich – młodzież przedstawia środowisko w którym żyje”. W okresie trzech lat realizacji projektu odbyło się kilka wizyt partnerskich, został wydrukowany wspólny kalendarz w trzech językach, powstał film edukacyjny o naszym regionie. Każde z państw biorących udział w programie wydało broszurę o swojej „małej ojczyźnie” przetłumaczoną na trzy języki. Poza efektem poznawczym programu zrealizowaliśmy również efekt dydaktyczno – wychowawczy. Przyjaźnie, które się zawiązały trwają do dzisiaj.

UDZIAŁ W OLIMPIADACH I KONKURSACH
–    olimpiada polonistyczna, etap wojewódzki (czterech uczniów), etap ogólnopolski (laureatka),
–    olimpiada ekonomiczna, etap wojewódzki,
–    konkurs czasopisma „Mówią Wieki” – Liga Historyczna: 3 drużyny w ścisłej czołówce przez trzy lata,
–    jeden raz – I miejsce w Polsce
–    konkurs prac dyplomowych (corocznie bardzo wysokie lokaty w Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych szkół odzieżowych – w roku szkolnym 2004/2005 – I miejsce)
–    ekspozycja prac i pokaz mody w wykonaniu uczennic Technikum Odzieżowego na
–    Międzynarodowych Targach Poznańskich,
–    olimpiada historyczna, etap wojewódzki
–    konkurs wiedzy o Patronie Szkoły, ogólnopolski (trzy lata z rzędu I miejsce w kraju)
–    Deutsch Pokal – ogólnoświatowy konkurs internetowy – I miejsce na świecie
–    Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – najliczniejsza w Wielkopolsce reprezentacja
–    Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej
–    konkurs „Europa w świecie – współzależność i solidarność, zrozumienie i tolerancja – wyzwaniem dla przyszłości”
–    udział w Inkubatorze Przedsiębiorczości.
–    turniej poetycki jednego wiersza, zasięg powiatowy,
–    konkursy szkolne (organizowane cyklicznie)
–    na najładniejszy świąteczny wystrój sali lekcyjnej
–    plastyczny(dot. święta Patrona Szkoły),
–    -otograficzny organizowane przez SKKT „Klops”
–    kulinarny
–    recytatorski
–    ortograficzny
–    literacki
–    językowy (j. rosyjski, j. niemiecki, j. angielski)
–    religijny
–    konkursy tematyczne
–    ekologiczny.

IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ (corocznie lub niemal corocznie)
–    spotkania autorskie w ramach „Września poetyckiego”
–    Dzień Chłopca
–    Światowy Dzień Turystyki – rajd (impreza o zasięgu powiatowym)
–    Miesiąc Ochrony Przyrody
–    Święto Szkoły
–    balik dla dzieci
–    współpraca z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy (m.in. przygotowanie programu artystycznego)
–    pierwszy dzień wiosny
–    Otwarte Drzwi dla gimnazjalistów
–    dzień sportu
–    udział w okolicznościowych uroczystościach związanych ze świętami narodowymi
–    wymiana polsko-niemiecka
–    wigilia dla przewlekle chorych w szpitalu w Opalenicy
–    pokazy ratownictwa przygotowane we współpracy z Powiatową Komendą Straży Pożarnej i
–    Komendą Policji
–    włączenie się w akcję Socrates Comenius
–    spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Poznaniu
–    pokazy mody (Technikum Odzieżowe)
–    Powiatowa Wystawa Psów Rasowych i Nierasowych (we współpracy z Powiatową Komendą Policji)
–    Powiatowa Olimpiada Ekologiczna.

DZIAŁALNOŚĆ POZALEKCYJNA
–    Koło literackie „Mól Książkowy”
–    Koło teatralne
–    SZOK – Szkolna Organizacja Kabaretowa
–    Szkolny Klub Turystyczno Krajoznawczy „Klops”
–    Koło historyczne
–    Szkolny Klub PTOP „Salamandra”
–    gazetka szkolna „Żgok”
–    radiowęzeł „Mikrofala”
–    Koło matematyczne
–    Koło informatyczne
–    Klub Europejski
–    Koło promocji szkoły
–    Klub miłośników kultury „Pegaz”
–    Międzyszkolna Grupa Wolontariuszy
–    Koło PCK
Szkolny Klub Sportowy – tenis stołowy, piłka ręczna (dziewcząt i chłopców), lekkoatletyka, siatkówka (dziewcząt i chłopców), sekcja aerobiku, piłka nożna, koszykówka (dziewcząt i chłopców)

PONADTO
W szkole bardzo aktywnie działa Szkolny Ośrodek Kariery. Działania ośrodka powiązanego z funkcjonowaniem szkolnego doradcy zawodowego umożliwi młodzieży zdobycie umiejętności z zakresu orientacji zawodowej, podejmowania decyzji o dalszej edukacji i poruszania się po rynku pracy.

w górę