SZG Leader

wersja do druku

KONKURS – MAŁE PROJEKTY

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej „LEADER”
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej „LEADER”
wniosków o przyznanie pomocy
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
oś 4 działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

więcej informacji

**********************************************************

INFORMACJE

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader
z dniem 01 września 2009r., działa na terenie Grodziska Wielkopolskiego
w budynku Ośrodka Opieki Społecznej
przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23D
pokój nr 5

Funkcję Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia pełni
Pan Marcin Burzyński
adres e-mail
m.burzynski@leader-grodzisk.wlkp.pl

Funkcję Pracownika Biura Zarządu pełni
Pani Maria Salomon
adres e-mail
m.salomon@leader-grodzisk.wlkp.pl

Biura Zarządu Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader
tel. nr (061)-44-44-486

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader funkcjonuje w dniach

– poniedziałek od godziny 7ºº do 15ºº
– wtorek od godziny 9ºº do 17ºº
– środa od godziny 7ºº do 15ºº
– czwartek od godziny 7ºº do 15ºº
– piątek od godziny 7ºº do 15ºº

Godziny przyjmowania Beneficjentów
codziennie od godziny 9ºº do 14ºº

w górę