KPP – SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI

wersja do druku

Grodziscy policjanci od początku roku szkolnego cyklicznie spotykają się z nauczycielami uczniów zarówno szkół gimnazjalnych, jak i szkół podstawowych. Jedno z takich spotkań przeprowadzone zostało przez policjanta w Zespole Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalnym w Rostarzewie, na które licznie przybyli nauczyciele. Omawianymi tematami to: szeroko rozumiane bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły, przeciwdziałanie uzależnieniom, odpowiedzialność za czyny karalne oraz przejawy demoralizacji.

Policjant Zespołu Prewencji Kryminalnej sierż. Kamil Sikorski mając na uwadze realizacje programu prewencyjnego „Bezpieczna Szkoła” spotkał się z dyrekcją oraz nauczycielami Zespołu Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalnego w Rostarzewie. W miłej i przyjemnej atmosferze policjant przedstawił nauczycielom w pokazie multimedialnym, jaka odpowiedzialność spoczywa na nauczycielach dbających o bezpieczeństwo ucznia w szkole. Wskazał elementarne zasady postępowania nauczyciela wobec ucznia będącego pod działaniem alkoholu, środków psychotropowych czy wykazującego agresywne zachowanie wobec innego ucznia.

Sięganie po alkohol i narkotyki jest w dzisiejszych czasach jednym z najpoważniejszych zagrożeń społecznych w naszym kraju i rozwija się szczególnie intensywnie wśród młodego pokolenia podkreślał sierż. Kamil Sikorski policjant Zespołu Prewencji Kryminalnej tut. komendy rozpoczynając spotkanie z nauczycielami. Od kilku lat narkomania utraciła swój marginalny charakter, dotyczący jedynie wąskiego kręgu zbuntowanej młodzieży, stając się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Publikowane w Polsce dane, w zależności od źródła, mówią o liczbie od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy osób uzależnionych. Najmłodsi narkomani i alkoholicy, to dzieci w wieku lat 12 podkreślił policjant dodając, że są to uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej. Podczas spotkania każdy nauczyciel miał okazje zapoznać się z walizką „DrugBox”, którą na spotkaniu udostępnił prowadzący szkolenie policjant.

Funkcjonariusz podczas spotkania z nauczycielami omawiał również, co zrobić żeby dziecko nie zeszło na drogę przestępstwa. Podkreślał, czym jest czyn karalny oraz przejaw demoralizacji. Nawiązał do odpowiedzialności karnej za czyny karalne (przestępstwo, wykroczenie), mówiąc o karnych sankcjach i o jurysdykcji sądu rodzinnego, jako władnego w badaniu i orzekaniu w sprawach dotyczących nieletnich.

Spotkanie miało również na celu zwrócenie uwagi nauczycielom, że edukacja dzieci prowadzona na terenie placówek oświatowych powinna iść w kierunku wzbudzenie w uczniach odpowiedzialności za dobro szkoły oraz dobro poza szkolne, a tym samym powinna iść w parze z informowaniem Policji o każdym czynie karalnym, który ma miejsce na terenie placówki.

Podsumowując spotkanie w kontekście przejawów demoralizacji objawiających się poprzez palenie papierosów wulgaryzmy, wagary itp. funkcjonariusz podkreślił, że podstawą do ograniczenia negatywnych zachowań, a tym samym wypracowania dobrych relacji z młodzieżą jest zawsze szczera rozmowa pomiędzy uczniem – pedagogiem szkolnym – rodzicem lub policjantem oraz jasne przedstawienie młodzieży reguł postępowania i konsekwentne ich przestrzeganie.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli, którzy z pierwszej ręki otrzymali szereg informacji na tematy, które w codziennym ich życiu nie do końca były im znane. Policjant kończąc wystąpienie podziękował wszystkim za przybycie życząc nauczycielom dużo radości oraz samych przyjemności z wykonywanego zawodu.
MATERIAŁ: KPP Grodzisk Wielkopolski

w górę