Konferencja pod hasłem „Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

wersja do druku

W dniu 09.05.2019 r. odbyła się konferencja pod hasłem „Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Grodzisku Wlkp. Konferencja była objęta honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. oraz Wójtów i Burmistrzów z naszego powiatu.

W konferencji udział wzięli: Wicestarosta Grodziski Sławomir Górny, Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Promocji  Grażyna Sterczak, Zastępca Dyrektora Kuratorium Oświaty Delegatury w Lesznie Magdalena Jurkiewicz, przedstawiciele Władz Samorządowych, dyrektorzy, pedagodzy, psycholodzy i nauczyciele ze szkół powiatu grodziskiego, dyrektorzy i pracownicy pedagogiczni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, przedstawiciele PCPR Grodzisk Wlkp., Nowy Tomyśl i Wolsztyn, przedstawiciele OPS-ów.

            Celem głównym było przedstawienie możliwości i form wspierania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W związku z czym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Wlkp. ogłosiła wśród uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych konkurs pt. „Jesteśmy razem” Zadaniem uczestników było przygotowanie pomocy dydaktycznych wspierających rozwój uczniów i dzieci ze SPE w szkołach i przedszkolach. Pomoce te miały na celu wspieranie pracy terapeutycznej specjalistów w terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej czy zajęć rewalidacyjnych lub socjoterapeutycznych. Liczyła się pomysłowość, bezpieczeństwo, użyteczność oraz estetyka wykonania. Nagrody dla wyróżnionych szkół ufundowali Wójtowie i Burmistrzowie. Indywidualni laureaci otrzymali upominki przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp oraz vouchery ufundowane przez sponsorów:

Hotel Rodan- Groclin w Grodzisku Wlkp., Hotel Behapowiec w Grodzisku Wlkp., Kociemba Jan, Michał. Zakład Przemysłu Mięsnego Sp.j. w Konojadzie, Hurtownia „Ab-Plus” w Grodzisku Wlkp., Hurtowania „Format” w Grodzisku Wlkp., Klub Sportowy Taekwondo „Rang-Do” Pana Adama Cyraniaka.

            Kolejnym krokiem w ramach tegoż przedsięwzięcia było zorganizowanie konferencji naukowej pt. „Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, która odbyła się w dniu 9 maja 2019 r. w Centrum Kultury „Rondo” w Grodzisku Wlkp.

W ramach konferencji wygłoszone zostały trzy wykłady:

  • Komunikacja- Interakcja-Rozwój: Diagnoza umiejętności komunikacyjnych u osób z autyzmem – prelegent mgr Katarzyna H. Suchocka
  • Praca z dzieckiem i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą – prelegent dr Aleksandra Rożek
  • Praca z dzieckiem i młodzieżą niewidząca i słabowidzącą – prelegent mgr Joanna Jastrzębska

            Konferencja cieszyła się ogromnym powodzeniem. Słuchacze byli zadowolenie z tematyki, która została poruszona, gdyż dostarczono im wiele praktycznych rozwiązań poszczególnych problemów.

 

Tekst: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Grodzisku Wlkp.

Zdjęcia : Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp.

w górę