KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI

wersja do druku

Uprzejmie informujemy, że z dniem 11 maja 2020 r. do odwołania wprowadza się następujące zasady obsługi Klienta w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2:

1. Obsługa Klienta będzie odbywać się w godzinach:

Poniedziałek i Wtorek – 6.00 – 18.00

Środa, Czwartek, Piątek – 7.30 – 15.30.

Wyjątkowo obsługa Klienta w sprawach dotyczących udzielania uprawnień (prawo jazdy) w dniach od 13.07.2020 do 11.08.2020 będzie odbywać się w godzinach:
od poniedziałku do piątku – 7.30 – 15.30.

2. Dopuszcza się bezpośrednią obsługę Klienta wyłącznie po telefonicznym umówieniu wizyty na dany dzień i godzinę.

  • Rejestracja pojazdów:

614452544
614452546
614452547
614452548
614452549

  • Prawo jazdy:

614452541
614452542

  • Naczelnik i Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji

614452540.

3. Ważne numery kont:

a) opłata komunikacyjna – przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim – nr konta:
13 9063 0008 0000 0000 0071 0002

b) opłata skarbowa – przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim – nr konta
58 9063 0008 0000 0011 1100 0001

  1. Na korytarzu przed biurem Wydziału Komunikacji mogą znajdować się maksymalnie trzy osoby.
  2. W trakcie oczekiwania Klienci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
  3. Klient w urzędzie zobowiązany jest do przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 673). W razie odmowy spełnienia w/w obowiązków pracownik odmówi wejścia do budynku.
  4. Klient po wejściu do budynku zobowiązany jest dokonać dezynfekcji dłoni.
  5. W przypadkach, w których jest to możliwe, zalecamy załatwianie spraw urzędowych drogą telefoniczną, elektroniczną oraz pocztową, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Starosta Grodziski
/-/ Mariusz Zgaiński

w górę