INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH

wersja do druku

W dniu 14 grudnia 2016r. dokonano odbioru zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3569P Rakoniewice – Łąkie – granica powiatu”. Roboty wykonało Konsorcjum INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp. k. oraz INRAKOM Sp. z o.o., ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan. Wartość robót budowlanych wyniosła 2.892.341,51 zł brutto. Nadzór Inwestorski nad pracami prowadziła Pani Barbara Kosmacz, „VIA 2008” Pracownia Projektów Drogowych. Inwestycja współfinansowana jest przez Gminę Rakoniewice w wysokości 1.500.000,00 zł.

Zrealizowano następujące roboty: prace związane z: robotami przygotowawczymi; krawężnikami, opornikami, ściekami; jezdnią; zjazdami; chodnikami; kanalizacją deszczową; przepustami i poboczami; zielenią przydrożną.

W odbiorze uczestniczyli Starosta Grodziski, przedstawiciele Gminy Rakoniewice, sołtys wsi Łąkie, inspektor nadzoru oraz przedstawiciele wykonawcy.

W dniu 16 grudnia 2016r. dokonano odbioru zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach powiatu grodziskiego:
1. Gmina Kamieniec: „Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową miejsc parkingowych i przebudową wyspy rozdzielającej w miejscowości Łęki Wielkie”. Zadanie zrealizował Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN Jan Nowak, Ptaszkowo 65A, 62-065 Grodzisk Wlkp. Nadzór Inwestorski pełniła Pani Barbara Kosmacz, „VIA 2008” Pracownia Projektów Drogowych.
2. Gmina Wielichowo:
a) „Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przełożeniem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica”. Zadanie zrealizował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rynek 10a,
64-050 Wielichowo. Nadzór Inwestorski pełniła Pani Barbara Kosmacz, „VIA 2008” Pracownia Projektów Drogowych.
b) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy wraz z odwodnieniem w miejscowości Pruszkowo”. Zadanie zrealizował Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN Jan Nowak, Ptaszkowo 65A, 62-065 Grodzisk Wlkp. Nadzór Inwestorski pełniła Pani Barbara Kosmacz, „VIA 2008” Pracownia Projektów Drogowych.
Zadania wymienione w pkt a) i b) zrealizowano przy wsparciu finansowym Gminy Wielichowo
3. Gmina Granowo: „Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2498P Strzępiń – Kubaczyn w miejscowości Kubaczyn (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2751P Drużyń – Granowo)”. Zadanie zrealizował Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN Jan Nowak, Ptaszkowo 65A, 62-065 Grodzisk Wlkp. Nadzór Inwestorski pełniła Pani Barbara Kosmacz, „VIA 2008” Pracownia Projektów Drogowych.

w górę