INWESTYCJA NA ODCINKU DROGI NR 3807P UKOŃCZONA

wersja do druku

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, Powiat Grodziski właśnie zakończył realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P od granicy powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku Wielichowo – granica gminy Rakoniewice”.
Wykonawcą prac, które obejmowały m.in. odwodnienie, podbudowy oraz nawierzchnie chodnika i ścieżek, wykonanie chodnika, ścieżki oraz pobocza; była wyłoniona w drodze przetargu firma Infrakom Sp. z o.o. z Kościana.
Całkowita wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 5 012 311,76 zł, z czego 1 milion złotych to wkład z budżetu Powiatu Grodziskiego, nieco ponad 1,5 mln złotych pochodzi z budżetu Gminy Wielichowo, natomiast pozostała część , czyli 2 506 155,88 mln złotych to wysokość dotacji z Narodowego Programu.
Z okazji finalizacji inwestycji, na zaproszenie sołtysa Proch odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządu powiatu i gminy Wielichowo oraz mieszkańcami wsi. Sołtys Wojciech Kuleczka nie krył ogromnej radości z faktu, iż udało się zrealizować przebudowę drogi, która w części przebiega przez Prochy. Podziękowania od burmistrz Wielichowa otrzymali przedstawiciele Zarządu Powiatu Grodziskiego – starosta Mariusz Zgaiński oraz Sławomir Górny, Rada Powiatu Grodziskiego, którą reprezentowała jej przewodnicząca Dorota Jaśkowiak, Rada Gminy Wielichowo na czele z przewodniczącą Genowefą Feldgebel, projektanci, wykonawcy i nadzór.
Starosta grodziski z kolei wyraził ogromną radość z faktu, iż przebudowę fragmentu drogi powiatowej udało się wreszcie zrealizować i to w tak szybkim tempie. Swoje podziękowania skierował również do członka Zarządu Powiatu Sławomira Górnego i dyrektora PZD Jerzego Bartkowiaka, którzy zaangażowali się w sprawny przebieg inwestycji.

w górę