Strategie; programy lokalne; sprawozdania

wersja do druku
 1. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ROKU 2016 – pobierz
 2. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO W LATACH 2007 – 2010 – pobierz; zał. 1; zał. 2
 3. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU LOKALNEGO NA LATA 2006 2010 – pobierz
 4. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ – pobierz
 5. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO – część1; część2
 6. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO – pobierz
 7. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2006 – 2013 – pobierz
 8. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2006 – 2013 – pobierz
 9. PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA ROK 2007 – 2008 – pobierz
 10. PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA POWIATU GRODZISKIEGO – pobierz

 


 

SPRAWOZDANIA

 1. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” – pobierz
w górę