INFORMACJE Z BRUKSELI

wersja do druku
Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli informuje o możliwości nawiązania współpracy z europejskimi instytucjami w ramach różnych unijnych projektów. Najnowsze propozycje to partnerstwo w projektach, m.in. realizowanych przez francuską szkołę i szwedzkie przedszkole. Poniżej szczegóły oferowanej współpracy.
 
Średnia szkoła zawodowa komunikacji i przemysłu graficznego Vercingétorix z francuskiego miasta Romagnat (Owernia) poszukuje europejskich partnerów do projektu w ramach programu Leonardo da Vinci.
Celem projektu jest stworzenie współpracy z innymi szkołami zawodowymi, instytucjami i warsztatami praktycznymi zajmującymi się komunikacją lub grafiką w celu zorganizowania wymiany młodzieży w ramach praktyk zawodowych.  Uczniowie francuskiej szkoły, których ma objąć niniejsza wymiana za trzy lata będą zdawali egzaminy maturalne. Każdego roku są oni zobowiązani do odbycia czterotygodniowych praktyk w różnych miejscach pracy. W związku z tym szkoła zawodowa Vercingétorix pragnie nawiązać kontakt z instytucjami z innych krajów Europy, które mogłyby przyjąć uczniów na praktyki. Wymianą zainteresowanych jest 7 uczniów, którzy wyróżniają się dynamizmem, otwartością i chęcią zdobywania wiedzy i nowych umiejętności.
Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: magdalena.gosciniak@wielkopolska.eu
Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

**********************************

Szwedzkie przedszkole Mildvädersgatan z miasta Göteborg poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Comenius.
Celem projektu jest budowanie umiejętności i kompetencji rad pedagogicznych przedszkoli w zakresie nauczania zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem.
Do celów szczegółowych projektu należą: przanalizowanie dotychczas stosowanych metod pracy przedszkoli europejskich w ramach tematyki zrównoważonego rozwoju, energii oraz cyklu życia, opracowanie strategii, metod i narzędzi pracy z dziećmi w tym zakresie, zwiększenie świadomości dzieci na temat konieczności oszczędzania energii oraz innych sposobów przyczyniania się do zapewniania zrównoważonego rozwoju, jak również stworzenie sieci współpracy pomiędzy przedszkolami z różnych części Europy.
W ramach projektu przewidziano następujące działania: zajęcia tematyczne, eksperymenty i badania, wystawy prac na temat ekologii i gospodarki odpadami, seminaria dla rad pedagogicznych przedszkoli, tworzenie przyprzedszkolnych ogródków itp. Na dni 4-5 lutego 2012 przewidziano również spotkanie przygotowawcze w celu ustalenia wszystkich szczegółów współpracy.
Poszukiwany profil partnerów to przedszkola z Polski, Hiszpanii, Islandii, Holandii, Belgii oraz Austrii.
Chęć udziału w projekcie należy zgłaszać do 5 listopada 2012 roku.
Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: magdalena.gosciniak@wielkopolska.eu
Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli


**********************************
 
Organizacja Dantzaz poszukuje dwóch partnerów do projektu, który wdrażany będzie w ramach otwartego zaproszenia do składania wniosków programu Kultura.
W ramach projektu „EN dehors/DANCELAND” wdrażane będą działania mające na celu popularyzację tańca w różnych miejscach w Europie między innymi zorganizowanie festiwalu „EN dehors/danceland” w roku 2014 w San Sebastian, Poznaniu oraz Stuttgardzie. Działania w ramach projektu obejmują stworzenie choreografii, która będzie zaprezentowana szerszej publiczności w niekonwencjonalnych miejscach, jak np. na ulicy. Ponadto planuje się utworzenie nowej produkcji teatralnej z dwoma choreografiami, której premierę przewidziano na 2014 rok.
W projekt zaangażowane są już: Teatr Wielki w Poznaniu, niemiecka forma taneczna Thaterhaus Stuttgart oraz choreograf Itzik Galili z Holandii.
Termin zgłaszania wniosków do Komisji upływa 7 listopada 2012.
Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: magdalena.gosciniak@wielkopolska.eu
Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli


**********************************

Francuska gmina Tuluza poszukuje partnerów oraz lidera projektu w ramach PR-CDRP-2013-INKUBATORY: wspieranie transnarodowych sieci inkubatorów innowacji społecznych.
Celem projektu jest stworzenie inkubatora innowacji społecznych dla całego regionu. Gmina Tuluzy wspiera innowacje społeczne w celu umacniania przedsiębiorczości społecznej poprzez wdrażanie polityki opartej na unijnej strategii Europa 2020. Władze gminy przeprowadziły badania dotyczące otoczenia sprzyjającego powstawaniu nowych przedsiębiorstw zajmujących się innowacjami społecznymi. Innowacje społeczne mają za zadanie rozwiązywać problemy społeczeństwa związane z zatrudnieniem, starzeniem się, warunkami mieszkaniowymi, zdrowiem oraz spójnością społeczną.
W ramach projektu przewidziane są następujące działania: ocena i wybór odpowiednich innowacji społecznych, świadczenie usług koniecznych do implementacji konkretnych innowacji społecznych na poziomie europejskim poprzez wsparcie administracyjne, finansowe lub prawne.
Poszukiwani partnerzy to instytucje administracji publicznej na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym, grupy badawcze działające przy uniwersytetach lub niezależne instytucje badawcze, małe i średnie przedsiębiorstwa, stowarzyszenia lub konsorcja, studenci studiów doktoranckich i naukowcy, organizacje z krajów trzecich oraz organizacje międzynarodowe.
Chęć udziału w projekcie należy zgłaszać jak najszybciej, ponieważ termin zgłaszania wniosków do Komisji upływa 7 listopada.
Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: magdalena.gosciniak@wielkopolska.eu 

**********************************
Strona BIWW
w górę