Informacje o koronawirusie

wersja do druku

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Grodziskiego!

W związku z wprowadzeniem na obszarze kraju zagrożenia epidemicznego, od poniedziałku 16 marca 2020 roku Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim oraz jednostki organizacyjne Powiatu Grodziskiego, będą niedostępne dla interesantów.
W tym czasie, obsługa interesantów zarówno w Starostwie Powiatowym jak i w jednostkach organizacyjnych Powiatu, będzie prowadzona w formie elektronicznej lub za pośrednictwem korespondencji pocztowej.

W ważnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Wszystkie numery telefonów i adresy mailowe do poszczególnych Wydziałów są dostępne na naszej stronie internetowej: https://pgw.pl/samorzad/starostwo/wydzialy/
lub w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.pgw.pl/m,5703,informacje-podstawowe.html

Numery telefonów i adresy mailowe jednostek organizacyjnych Powiatu:

 • Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim

tel. 61 44 52 500
e – mail: starostwo@pgw.pl

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim

tel./fax 61 44 47 281
e – mail: pcpr@pgw.pl

 • Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim

tel./fax: 61 44 46 349, 61 44 46 335, 61 44 46 305
e-mail: pogr@praca.gov.pl

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

tel. 61 44 45 523, fax 61 44 45 720
e-mail: szpital@spzoz-grodzisk.pl

 • Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

tel. 61 44 45 398
e-mail: sekretariat@logw.pl

 • Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

tel.: 61 44 45 401, fax: 61 44 48 544
e-mail: zst@zst-grodzisk.pl

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

tel.: 61 44 45 560
e-mail: pppgrodzisk@wp.pl

 • Grodziska Hala Sportowa

tel.: 61 44 40 112, 61 44 52 566
e-mail: hala@pgw.pl

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, zostaną wystawione skrzynki podawcze na korespondencję (bez możliwości potwierdzenia przyjęcia korespondencji), zachęcamy jednak do korzystania z dostępnych form korespondencji elektronicznej oraz kontaktu telefonicznego.

W przypadku przekroczenia w dniach 15-25 marca (okres ten może zostać wydłużony, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju), 30-dniowego terminu rejestracji lub nabycia/zbycia pojazdu, nie będą nakładane kary finansowe. W sytuacjach pilnych, jesteśmy do Państwa dyspozycji, po uprzedniej konsultacji telefonicznej.

Zawieszone zostaje osobiste udzielanie porad prawnych, przez prawników w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, we wszystkich punktach udzielania porad prawnych, na terenie Powiatu Grodziskiego.
Informacje na temat dyżurów oraz numerów telefonów, znajdą Państwo pod adresem:
https://pgw.pl/zawieszenie-osobistego-udzielania-porad-pra…/

 • wszelkie wydarzenia kulturalne, sportowe i edukacyjne organizowane przez Powiat Grodziski i powiatowe jednostki organizacyjne, zostają zawieszone do odwołania
 • placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Grodziski zostały zamknięte do dnia 25 marca 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
 • kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Grodziskiego, została zawieszona do odwołania.

Jednocześnie przekazuję najistotniejsze informacje:

 • w przypadku objawów chorobowych nie należy zgłaszać się osobiście do lekarza rodzinnego, na izbę przyjęć szpitala lub SOR
 • jeśli byliście Państwo w miejscu gdzie występuje koronawirus lub zaobserwowaliście objawy zakażenia u siebie lub swoich bliskich, powiadomcie telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczą w Grodzisku Wielkopolskim:

od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 14:30
pod numerem stacjonarnym 61 44 46 067
po godzinach urzędowania oraz w dni wolne od pracy
pod numerem alarmowym 881 915 880
lub skorzystajcie z infolinii NFZ – 800 190 590

 • dzieci i młodzież na czas zamknięcia szkół, proszę o pozostanie w domu, ograniczenie kontaktów i wykorzystanie czasu na naukę i rozwój własny (książki, filmy, programy edukacyjne)
 • ograniczmy wszelkie spotkania towarzyskie i unikajmy skupisk ludzkich
 • pomóżmy seniorom w załatwieniu codziennych spraw – zrobieniu zakupów czy odebraniu leków
 • stosujmy się do zaleceń wprowadzanych przez władze centralne, władze lokalne i służby sanitarne

  Starosta Grodziski
/-/ Mariusz Zgaiński

 

 

*********************************************

WIDEOKONFERENCJA
WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W piątek, 13 marca 2020 r.,  odbyła się kolejna wideokonferencja Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Wojewody Wielkopolskiego.
W spotkaniu, oprócz Starosty Grodziskiego Mariusza Zgaińskiego, uczestniczyli: pracownicy Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim zajmujący się sprawami zarządzania kryzysowego, przedstawiciele samorządów gminnych, przedstawiciele służb mundurowych oraz państwowej inspekcji sanitarnej. Konferencja poświęcona była aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Wielkopolsce.

Poinformowano również o nowych zadaniach ośrodków pomocy społecznej, które są zobowiązane do  udzielania pomocy osobom starszym, samotnym i potrzebującym pomocy.

 

POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W STAROSTWIE POWIATOWYM

Dnia 12 marca 2020 r. Starosta Grodziski zwołał w siedzibie urzędu  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.
W posiedzeniu uczestniczyli: przedstawiciele Starostwa Powiatowego, władze samorządów gminnych oraz przedstawiciele służb powiatowych.

Na posiedzeniu została omówiona bieżąca sytuacja związana z zagrożeniem zakażenia koranawirusem. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował, że na dzień 12.03.2020 r. nie ma żadnych potwierdzonych zachorowań na koronawirusa na terenie Powiatu Grodziskiego.

Władze samorządowe poinformowały, że ograniczą do minimum liczbę załatwianych spraw (kontakt osobisty z klientem możliwy będzie tylko w sprawach pilnych). Większość spraw będzie załatwiana telefonicznie lub też emaliowo. Ponadto władze poinformowały, że odwołano wszelkiego rodzaju spotkania i imprezy kulturalne oraz sportowe (w tym imprezy sportowe bez udziału publiczności) oraz zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Zwrócili szczególną uwagę na fakt, że zawieszone zajęcia nie oznaczają wakacji. Zajęcia zawieszone zostały w celu ograniczenia potencjalnego zagrożenia zakażenia i  przenoszenia koronawirusa.

Szczegółowe informacje dot. pracy poszczególnych urzędów dostępne będą na stronach internetowych Powiatu Grodziskiego i Gmin.

 

 

Dnia 10 marca 2020 r. odbyła się wideokonferencja Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka, związana z aktualną sytuacją dotyczącą koronawirusa.
W wideokonferencji uczestniczyli: Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, władze samorządów gminnych oraz przedstawiciele służb powiatowych.

Wojewoda Wielkopolski zaapelował do samorządów o wspólne działania, informowanie o przypadkach  zachorowań oraz rozwagę przy organizacji imprez kulturalnych, sportowych. Poinformował, że obecna sytuacja nie wymusza zamykania placówek oświatowych i innych placówek użyteczności publicznej, choć na terenie województwa zdarzają się już takie przypadki. Wojewoda poprosił o ograniczenie wyjazdów uczniów za granicę i ewentualnych rewizyt. Podkreślił, że w obecnej sytuacji należy zachować spokój i zdrowy rozsądek, niezwykle ważna jest profilaktyka dotycząca przestrzegania zasad higieny.

Dnia 4 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące koronawirusa. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów gminnych, służb powiatowych oraz szkół. Pan Ryszard Ber – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Wielkopolskim przedstawił obowiązujące procedury w przypadku podejrzenia wystąpienia koronawirusa oraz przypomniał o zasadach higieny, w celu zmniejszenia ryzyka zachorowań.  

W dniu 5 marca 2020 r. odbyła się wideokonferencja Wojewody Wielkopolskiego z Wicestarostą Grodziskim, przedstawicielami władz samorządowych, przedstawicielami służb powiatowych, która dotyczyła stanu przygotowań odpowiedzialnych instytucji do prowadzenia działań na wypadek ewentualnego wystąpienia koronawirusa na terenie Wielkopolski.

UWAGA: Została uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa.
Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.


Instrukcja postępowania dla osób, które podejrzewają, że mogą być zarażone koronawirusem.

Kto może być zagrożony koronawirusem SARS-CoV-2?

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarze, na którym występuje koronawirus, np. Chiny czy Północne Włochy (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Liguria) i:
1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
• bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
• bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
• lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2: bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

WAŻNE: Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas zalecił: Z podejrzeniem zakażenia koronawirusem nigdy nie powinniśmy się zgłaszać do lekarza rodzinnego ani do SOR-u. (…) Jeśli ktoś czuje się źle i ma poczucie, że wymaga interwencji lekarskiej, powinien się znaleźć w oddziale zakaźnym, wzywając zespół ratownictwa medycznego, który zawiezie go do tego oddziału. Ta osoba nie powinna korzystać z transportu publicznego. W oddziale będzie decyzja lekarska, co dalej robić, czy trzeba pobierać badania.

PRZYPOMINAMY:
Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego?
Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego?
Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego?
Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego?
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
Dlaczego?
Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.
Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2.
Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).

Używaj  maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ocenia, iż ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 dla obywateli UE/EOG i Wielkiej Brytanii przebywających w Europie jest obecnie niskie.
Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem www.gis.gov.pl, m.in. „Komunikat dla podróżujących”, „Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)” oraz „Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz w portach lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)”. Zachęcamy również do odwiedzania strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego na Facebooku, gdzie zamieszczane są najnowsze informacje.

Zachęcamy również do zapoznania się z filmem informacyjnym przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia:

Numery telefonów oddziałów zakaźnych

Poznań

Oddział chorób zakaźnych dla dorosłych:

Numer kontaktowy: 61 873 92 95

Oddział chorób zakaźnych dla dzieci:

Numer kontaktowy: 61 859 03 36, 539 524 935, 504 907 994

Konin

Oddział chorób zakaźnych dla dorosłych:

Numer kontaktowy: 63 240 44 02

Oddział chorób zakaźnych dla dzieci:

Numer kontaktowy: 61 859 03 36, 539 524 935, 504 907 994

 

Kalisz

Oddział chorób zakaźnych dla dorosłych:

Numer kontaktowy: 62 757 91 94

Oddział chorób zakaźnych dla dzieci:

Numer kontaktowy: 61 859 03 36, 539 524 935, 504 907 994

w górę