FESTIWAL ZAWODÓW POD PATRONATEM STAROSTY

wersja do druku

Festiwal Zawodów w Grodzisku Wielkopolskim to projekt Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej,  realizowany pod patronatem starosty  grodziskiego, który koncepcją wpisuje się w budowę regionalnego systemu orientacji zawodowej w Wielkopolsce.
Główne cele oraz założenia projektu skupiają się wokół promocji kształcenia zawodowego oraz kompleksowego wsparcia uczniów klas III  gimnazjum i  liceum oraz absolwentów szkół średnich. Ma na celu podniesienie wśród uczniów kompetencji dotyczących wyboru ścieżki kształcenia oraz planowania rozwoju zawodowego zgodnie z ich predyspozycjami.  Kształcenie zawodowe umożliwia start w dorosłe życie, a także daje możliwość dalszego pogłębiania wiedzy na wybranych uczelniach wyższych, dlatego ideą festiwalu było również dopasowanie programu edukacji zawodowej do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Trwałą podbudową dla Festiwalu Zawodów w Grodzisku Wielkopolskim  jest całoroczna, stała i systematyczna praca nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli, pełniących funkcję doradców zawodowych. Podstawą jest oczywiście coroczny Festiwal Zawodów, podczas którego młodzież ma szansę poznać ofertę kształcenia, rozpoznać możliwości zatrudnienia oraz bezpośrednio przyjrzeć się technice i specyfice  proponowanych zawodów.
„Doradztwo zawodowe to cykl działań, których celem jest przygotowanie uczniów gimnazjów do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych oraz po ich zakończeniu.” – mówi doradca zawodowy ZSP w Grodzisku Magdalena Ambrozik, dodając: „Współczesność to ciągłe zmiany, zadaniem szkoły powinno więc być przygotowanie uczniów do dorosłości, nie tylko pod względem wiedzy, ale również stworzenie możliwości do rozwoju umiejętności, które pomogą im w odnalezieniu się w tak dynamicznej rzeczywistości. Podstawę rozwoju umiejętności powinna stanowić natomiast rzetelnie prowadzona preorientacja zawodowa”.
Bardzo ważne, aby edukację zawodową rozpoczynać wcześnie, dlatego idea Festiwalu obejmie także grupy przedszkolne oraz grupy ze szkół podstawowych.
Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych serdecznie zaprasza w imieniu Pracodawców oraz całej społeczności szkolnej wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w Festiwalu Zawodów, który odbędzie się 11 lutego 2015 roku w Grodziskiej Hali Sportowej.

Informacja: ZSP Grodzisk

w górę