„ECDL PRZEPUSTKĄ W PRZYSZŁOŚĆ”

wersja do druku
W czwartek, 13 grudnia 2007 roku w grodziskim Starostwie podpisano umowę pomiędzy powiatem nowotomyskim a grodziskim, dotyczącą realizacji projektu „ECDL przepustką w przyszłość”. Projekt, realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, obejmuje cykl szkoleń z zakresu obsługi programów komputerowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Umowę podpisali wspólnie starostowie nowotomyscy – Andrzej Wilkoński i Józef Ast oraz grodziscy – Stanisław Hadka i Grażyna Willmann.
Starosta grodziski powiedział, że cieszy go, iż po wielu latach, sąsiadujące ze sobą powiaty grodziski i nowotomyski rozpoczynają współpracę. Jak dodał, ma nadzieję, że będzie ona długa i owocna.
W ramach umowy, z terenu powiatu grodziskiego zostanie przeszkolonych 75 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, który dysponuje najlepszymi zasobami, pozwalającymi na realizację 140-godzinnych szkoleń dla pięciu piętnastoosobowych grup.
Kursy kończą się egzaminem, po którym uczestnik zdobywa Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL, honorowany w całej Unii Europejskiej. Certyfikat zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej.
Kursy potrwają do końca marca 2008 roku.
  • „ECDL PRZEPUSTKĄ W PRZYSZŁOŚĆ”
  • „ECDL PRZEPUSTKĄ W PRZYSZŁOŚĆ”
w górę