Drogi Powiatowe

wersja do druku

UWAGA!

Drodzy Państwo, zatwierdzony i aktualny projekt organizacji ruchu jest ważny tylko w przypadku złożenia,
co najmniej na 7 dni wcześniej przed planowanymi robotami w pasie drogowym, zawiadomienia właściwych jednostek (tj. KPP, Zarządcę drogi, Zarządzającego ruchem) o wprowadzeniu organizacji ruchu. Data wskazana
w zawiadomieniu o wprowadzeniu organizacji ruchu musi być spójna z terminem zajęcia pasa drogowego.
Bez udokumentowania złożenia tego zawiadomienia nie będzie możliwości wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Inwestycji i Dróg Powiatowych pod nr tel. 61 44 46 385 lub osobiście w siedzibie przy ul. Rakoniewickiej 40 w m. Grodzisk Wlkp.

 

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA LATA 2019-2020

Plan ZUD 2019-2020

Załącznik Nr 1

MAPA LP PORTAL POWIATU GRODZISKIEGO

Obsługa mapy:
– kliknięcie na warstwę danych oznaczoną szarym kolorem wyświetla warstwę na mapie, ponowne kliknięcie ją wyłącza.
– jeśli legenda lub lista warstw przesłaniają widok mapy można je ukryć poprzez naciśnięcie przycisku Legenda/Warstwy.
– kliknięcie przycisku z numerem drogi w liście Legenda i podświetla wybraną drogę oraz rozwija metrykę z dodatkowymi danymi o drodze.

Uwaga! Mogą istnieć rozbieżności pomiędzy pikietażem globalnym (kilometraż ewidencyjny drogi), a kilometrażem występującym w terenie.

Wykaz dróg powiatowych

Stan na dzień 01.01.2020 r.

Lp.

Nr drogi

                 Nazwa  drogi
1.

2454P

Modrze – Maksymilianowo (z wyłączeniem Maksymilianowa)
2.

2456P

Tomiczki – Januszewice – Bielawy
3.

2459P

Piekary – Bielawy – Granowo
4.

2497P

Buk – Woźniki – Kotowo
5.

2498P

Sznyfin – Strzępiń – Kubaczyn
6.

2722P

Sątopy – Albertowsko – Kąkolewo
7.

2723P

Opalenica – Grodzisk Wlkp. (od granicy miasta do granicy z Powiatem Nowotomyskim )
8.

2751P

Opalenica – Drużyń – Granowo
9.

2752P

Urbanowo – Woźniki
10.

2754P

Boruja Kościelna – Grodzisk Wlkp.
11.

2755P

Boruja Nowa – Rakoniewice
12.

3566P

Błońsko – Komorówko
13.

3567P

Jabłonna – Komorówko – Barłożna
14.

3568P

Gola – Rostarzewo
15.

3569P

Rakoniewice – Łąkie – Gościeszyn
16.

3570P

Rakoniewice – Tarnowa
17.

3571P

Dębsko – Prochy
18.

3572P

Goździn – Gradowice – Wielichowo
19.

3573P

Ziemin – Siekowo
20.

3574P

Wilkowo Polskie – Celinki – Barchlin
21.

3575P

Wilkowo Polskie – Bielawy – Żegrowo
22.

3576P

Ziemin – Reńsko – Kotusz
23.

3577P

Grodzisk Wlkp. – Wielichowo
24.

3578P

Gradowice – Łubnica
25.

3579P

Wioska – Gnin – Grodzisk Wlkp.
26.

3580P

Gnin – Ruchocice – Zielęcin
27.

3581P

Kuźnica Zbąska – Jabłonna
28.

3582P

Kąkolewo – Biała Wieś
29.

3583P

Grodzisk Wlkp. – Grąblewo – Woźniki
30.

3584P

Parzęczewo – Puszczykowo – Kotusz
31.

3585P

Kamieniec – Jaskółki – Kąkolewo
32.

3587P

Granowo – Doły – Konojad
33.

3588P

Konojad – Wilanowo
34.

3589P

Wolkowo – Łęki Wielkie – Kotusz
35.

3591P

Ptaszkowo – Cykowo – Kamieniec
36.

3592P

Kotowo – Karczewo
37.

3593P

Wielichowo – Trzcinica – Kamieniec
38.

3594P

Łubnica – Parzęczewo
39.

3595P

Zielęcin – Wąbiewo
40.

3596P

Jabłonna – Zdrój – Grodzisk Wlkp.
41.

3597P

Komorówko – Gola – Rakoniewice
42.

3797P

Belęcin – Kuźnica Zbąska
43.

3807P

Wolsztyn – Tarnowa – Wielichowo
44.

3599P

ul. Kolejowa (od Pl. Powst. – do Ronda)
45.

3600P

ul. Pl. Powstańców (od Chocies. – Kolej.)
46.

3601P

ul. Pows. Chocies. (od Pl. Pows. – Rondo)
47.

3602P

ul. 1 – go Maja
48.

3603P

ul. Żwirowa
49.

3605P

ul. Zbąszyńska
50.

3606P

ul. 27 – go Stycznia

 

Uchwała NR XV/122/2020
Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 stycznia 2020 r.
 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Grodziskiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu
Uchwała NR 319/2017
Zarządu Powiatu
Grodziskiego
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w ciągach dróg powiatowych
Szanowni Państwo!

Oddajemy do Waszej dyspozycji karty usług, które pomogą sprawnie i wygodnie załatwić sprawy związane z Drogami Powiatowymi, które znajdują się następującym linkiem : KARTY USŁUG – DROGI POWIATOWE

 

 

w górę