ZAMKNIĘCIE UL. GÓRNEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

ZAMKNIĘCIE UL. GÓRNEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

W związku z prowadzoną przebudową drogi powiatowej nr 3579P w Grodzisku Wlkp. i Kobylnikach konieczne jest zamknięcie ul. Górnej od ul. Piaskowej w kierunku na Kobylniki, na przebudowywanym fragmencie o długości 987m w celu położenia siatki wzmacniającej i masy bitumicznej. czytaj więcej

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE ŚRODOWISKA

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE ŚRODOWISKA

Do dnia 31 października 2020 r. przedłużono termin składania sprawozdań za 2019 r., o których mowa w art. 75 ustawy o odpadach, tj. sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, sporządzanych przez podmioty obowiązane do ich sporządzenia (z wyjątkiem przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz przedsiębiorcy prowadzącego strzępiarkę, których obowiązuje termin 11 września 2020 r.) – sprawozdania te należy złożyć wyłącznie poprzez rejestr BDO. czytaj więcej