IV EDYCJA KONKURSU „Nasz pomysł na ochronę środowiska”

IV EDYCJA KONKURSU „Nasz pomysł na ochronę środowiska”

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” IV edycja – Nasz wpływ na zmiany klimatyczne

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie. czytaj więcej

WAŻNE INFORMACJE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI

WAŻNE INFORMACJE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 1592 ), z dniem 5 września 2018r. weszły istotne zmiany m. in. w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)  oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), w zakresie dotyczącym zbierania, przetwarzania oraz magazynowania odpadów.

czytaj więcej
74. ROCZNICA WYZWOLENIA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO

74. ROCZNICA WYZWOLENIA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO

W niedzielę, 27 stycznia 2018 roku w Grodzisku Wielkopolskim odbyły się obchody 74 rocznicy wyzwolenia miasta spod okupacji hitlerowskiej. O godzinie 12:30 w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej odprawiona została Msza Święta w intencji poległych Grodziszczan.

czytaj więcej