PRZESUNIĘCIE TERMINU WNIESIENIA OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

PRZESUNIĘCIE TERMINU WNIESIENIA OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

 W  związku z wejściem w życie  w dniu 25 czerwca 2020r.  ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19( 1 )- tzw. Tarczy 4.0, która znowelizowała przepis art.15 j ustawy z dnia 31 marca  2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020r. poz.568) Starosta Grodziski informuje, że opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za rok 2020 należy wnieść do 31 stycznia 2021r. czytaj więcej

ABSOLUTORYJNA SESJA RADY POWIATU GRODZISKIEGO

ABSOLUTORYJNA SESJA RADY POWIATU GRODZISKIEGO

We wtorek, 30 czerwca 2020 roku, odbyła się absolutoryjna sesja Rady Powiatu Grodziskiego. Zgodnie z procedurą Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Lenart odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej skierowany do Rady, w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Grodziskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. czytaj więcej

PODPISANIE UMÓW NA INWESTYCJE DROGOWE

PODPISANIE UMÓW NA INWESTYCJE DROGOWE

W dniu dzisiejszym, 25 czerwca 2020 roku, w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim podpisano umowy na realizację dwóch inwestycji drogowych dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych, tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. (etap III)” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P Wielichowo-Wolsztyn, na odcinku od granicy Powiatu Wolsztyńskiego do granicy z Gminą Wielichowo”. czytaj więcej

PRZEKAZANIE STYPENDIÓW UFUNDOWANYCH PRZEZ WYŻSZĄ SZKOŁĘ HANDLU I USŁUG

PRZEKAZANIE STYPENDIÓW UFUNDOWANYCH PRZEZ WYŻSZĄ SZKOŁĘ HANDLU I USŁUG

We wtorek 23 czerwca 2020 r., Magdalena Górska – Założyciel Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu wraz ze Starostą Grodziskim Mariuszem Zgaińskim, Wicestarostą Sławomirem Górnym oraz Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Anną Matysiak, przekazali 4 stypendia o łącznej wartości 60 000 zł, które sfinansują trzyletni okres studiów na wybranym kierunku kształcenia. czytaj więcej