OBWIESZCZENIE STAROSTY GRODZISKIEGO O WYDANIU DECYZJI O OGRANICZENIU SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRODZISKIEGO O WYDANIU DECYZJI O OGRANICZENIU SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Starosta Grodziski działając jako statio fisci Skarbu Państwa – stosownie do art. 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz.256 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2020 r. została wydana w trybie art. 124 ust. 1, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, czytaj więcej

KURS DLA DZIECI ROLNIKÓW „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY – UPADKOM ZAPOBIEGAMY”

KURS DLA DZIECI ROLNIKÓW „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY – UPADKOM ZAPOBIEGAMY”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników w wieku 6-14 lat do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród najmłodszych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia rozlosowane zostanie 100 hulajnóg. czytaj więcej