VII FESTIWAL ZAWODÓW

czytaj więcej

SZCZEPIONKA PRZECIWKO WIRUSOWI HPV

czytaj więcej

KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Grodziskiego. czytaj więcej

WYPUSZCZENIE BAŻANTÓW DO ŚRODOWISKA NATURALNEGO

WYPUSZCZENIE BAŻANTÓW DO ŚRODOWISKA NATURALNEGO

W czwartek, 10 października 2019 roku, w ramach współpracy Powiatu Grodziskiego, Nadleśnictwa Grodzisk oraz Kół Łowieckich w zakresie rozwoju populacji zwierzyny drobnej, nastąpiło wypuszczenie bażantów do środowiska naturalnego. czytaj więcej

PODPISANIE UMÓW W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

PODPISANIE UMÓW W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

W środę, 9 października 2019 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, przedstawiciele Powiatu Grodziskiego: Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, Wicestarosta Sławomir Górny oraz Skarbnik Powiatu Ewa Smoczyska, podpisali umowy na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, dwóch inwestycji drogowych: czytaj więcej