PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZAPRASZA NA SPOTKANIE

PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZAPRASZA NA SPOTKANIE

KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Grodziskiego.

czytaj więcej

ODPRAWA ROCZNA W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI

ODPRAWA ROCZNA W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI

We wtorek, 21 stycznia 2020 roku, w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim odbyła się odprawa roczna z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrada Chmielewskiego. Podczas odprawy podsumowano i omówiono ubiegłoroczną pracę całej jednostki. czytaj więcej